Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1716
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.19 10:33
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.19 15:26

Treść strony

                                                   

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978)

2) Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2016 r. poz. 231)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Wniosek o wydanie prawa jazdy.

II. Załączniki do wniosku:

1) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.

2) Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3) Kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

4) Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat.

5) Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.(Dowód osobisty  lub paszport)

6) Kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.

7) Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego  9, 06-500 Mława tel. 655 29 17,654 20 84, pok. nr1,8

OPŁATY:

Nie podlega opłacie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 dni roboczych

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie ma 

DODATKOWE INFORMACJE:

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie pojazdy kat. AM

2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1,B1 i T,

3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A2,B,B+E,C1 I C1+E,

4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazy kat. A, jeżeli osoba co najmniej  od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,

5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15Kw, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A

6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 2 art. 9

7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy  kategorii:

a) A - jeżeli osoba posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2

b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art.9

8) 21 lat - dla tramwaju

9)15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego

10) 10 lat - dla roweru

11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę

12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego

13) 21 lat - dla kolejki turystycznej

FORMULARZE DO POBRANIA:

w załączeniu

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-09-23 12:51
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 10:33
 • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-18 09:28

Opis strony

Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Komunikacji 06-500 Mława ul. Wyspiańskiego 9 pok. 1,8

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".