Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 754
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.19 13:47
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.19 15:26

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 655 29 16
pokój nr 4
PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz.U z 2003 Nr 177 Poz.1729).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1)Wniosek

2) Projekt organizacji ruchu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pokój nr 4

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Zwolnione z opłat.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji
 

DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

plan orientacyjny ( skala od 1: 10 000 do 1:25000) z zaznaczeniem drogi, której dotyczy

plan sytuacyjny (w skali 1:500 lub 1: 1 000) z zaznaczeniem lokalizacji:

- istniejących znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- projektowanych  znaków drogowych  , urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- usuwanych znaków, urządzeń sygnalizacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- parametry geometrii drogi

- opis  techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze

- dla  czasowej organizacji ruchu (roboty na drodze) opis występujących zagrożeń lub utrudnień

- opis  zakresu planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót

- program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną)

- zasady dokonywania zmian – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści lub w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu.

Do wniosku należy dołączyć:

- opinia Komendanta Powiatowego Policji

- opinia zarządcy drogi powiatowej

- opinia zarządcy drogi gminnej

- dokument potwierdzający zamówienie/zlecenie organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi, inwestora

FORMULARZE DO POBRANIA:

drukujdrukuj

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-22 14:00
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 13:47
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-22 14:06

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".