Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7445
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.06.03 15:26
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.25 15:45

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-24 06:54

1. WYDAWANIE  POZWOLEŃ  WODNOPRAWNYCH

2. Nazwa  wydziału:
Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska.

3. Podstawa  prawna:
Art. 122  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2015  r. , poz. 469  z późn. zm. ).

4. Wymagane  dokumenty:
Do  wniosku  należy  dołączyć:
1)operat  wodnoprawny;
2)decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy , jeżeli      na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana  -  w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  urządzenia  wodnego;
3)opis  prowadzenia  zamierzonej  działalności  sporządzony  w  języku  nietechnicznym.


* Do operatu na pobór wód podziemnych, na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporzadzanie wynika z przepisów odrębnych;
* Do operatu na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych   zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy załączyć zgodę  właściciela  tych  urządzeń;
* Do operatu na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korxystanie z wód przez  kilka  zakładów  dołącza  się  projekt  instrukcji  gospodarowania  wodą .

5. Opłaty:
Zgodnie z załacznikiem cz. III ust. 24 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) opłata  za  pozwolenie  wodnoprawne  na  każdy  rodzaj szczególnego  korzystania  z  wód,  wskazany  w  art. 37  Prawa  wodnego  wynosi  217,00  zł.
Opłatę  można  uiścić  w  kasie  Starostwa  Mławskiego  lub  na  konto  Urzędu  Miasta  Mławy nr konta: 51 8213 0008 2003 0400 9999 0001
Dowód  potwierdzający  dokonanie  wpłaty  załącza  się  do  wniosku.


6. Termin  załatwienia  sprawy:
Miesiąc  od  złożenia  kompletnego  wniosku.

7. Jednostka  prowadząca  sprawę:
 Starostwo  Powiatowe
 Wydział  Rolnictwa  i  Środowiska,
 ul. Reymonta  6,
 tel. (023)  655-29-04; (023)  655-29-05

8. Tryb  odwoławczy:
Do  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  za  pośrednictwem Starosty  Mławskiego,  w  terminie  14  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 12:44
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-03 15:26

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, pokój nr 1, tel. (023)655-29-04

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".