Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7606
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.12.19 09:45
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

Karta informacyjna dotycząca pozwolenia na rozbiórkę

1. POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury

3. Podstawa prawna:

·        ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

·        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
do wniosku należy dołączyć:
• zgodę właściciela obiektu
• szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
• oświadczenie o opróżnieniu obiektu i odłączeniu od mediów
• pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane przepisami szczególnymi
• w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu wykonany przez uprawnioną osobę;

5. Opłaty:
Zwolniono z opłat
6. Termin załatwienia sprawy:
• do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 65 dni;

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Infrastruktury
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25
8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mławie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje :
• Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia braków w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie wniosek pozostaje nierozpatrzony.
• Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest ostateczna po przystawieniu klauzuli
prawomocności (czyli po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom);
• Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę wygasa jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub gdy roboty rozbiórkowe zostały przerwane na dłużej niż 3lata;

 


10. Formularze do pobrania:

drukujdrukuj

  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-24 13:04
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-28 10:43
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie

drukujdrukuj

  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2009-09-04 10:52

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".