Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 14329
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.11.25 12:57
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.04.25 11:50

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-25 12:35

1. WYDANIE PRAWA JAZDY (POZWOLENIA DO KIEROWANIA
TRAMWAJEM)


2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 poz.627 z dnia 05.05.2016)

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich   osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców(Dz.U.2014 poz949 z pozn. zm.)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 poz 267 z pozn.zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r.(Dz.U 2016 poz.231) w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.05.2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U z 2015r. poz.681)

4. Krok po kroku

1.Wypełnij wniosek

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty

3. Udaj się do Starostwa Powiatowego w Mławie złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

4. Odbierz Profil Kandydata na Kierowcę, który stanowi podstawę zapisu na szkolenie i umożliwia przystąpienie do egzaminu państwowego.

5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu państwowego zgłoś się do Starostwa Powiatowego w Mławie w celu dołączenia dowodu uiszczenia opłaty i opłaty ewidencyjnej za wydanie prawa jazdy. Brak opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

6. Odbierz prawo jazdy. Informacje o przygotowanym dokumencie uzyskasz w Starostwie Powiatowym w Mławie. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.  

5. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
c) pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się
o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. A1, A, B1, B, T) – od 1.06.2002 r. dotyczy prawa jazdy kat. A1, B1, T,
d) kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
e) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty  (w przypadku braku dowodu osobistego paszport z poświadczeniem zameldowania przez urząd gminy lub urząd miasta)

6. Opłaty:
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto) za wydanie: 

 • prawa jazdy - 100 zł,
 • pozwolenia do kierowania tramwajem - 30 zł,
 • opłata ewidencyjna - 0,50 zł.

66102015920000230202627149 - opłaty za prawo jazdy

74102015920000250202627198 - opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

7. Termin i sposób załatwienia sprawy:
1)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień:

- Wygenerowanie PKK-do 2 dni roboczych

b)Realizacja zamówienia dokumentu - do 9 dni roboczych.

2)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

8. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 655 29 17 pokój nr 1 lub tel. 654 20 84 pokój nr 8.

9. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

10. Dodatkowe informacje
Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1) 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie pojazdy kat. AM

2) 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1,B1 i T,

3) 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A2,B,B+E,C1 I C1+E,

4) 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazy kat. A, jeżeli osoba co najmniej  od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,

5) 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15Kw, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A

6) 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 2 art. 9

7) 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy  kategorii:

a) A - jeżeli osoba posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2

b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art.9

8) 21 lat - dla tramwaju

9)15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego

10) 10 lat - dla roweru

11) 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę

12) 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego

13) 21 lat - dla kolejki turystycznej
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

11. Formularze do pobrania:

 • autor informacji: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2016-11-25
 • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-25 12:57
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-11-08 11:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-08 11:52

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".