Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 9991
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.18 11:45
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 15:37

Treść strony

 NAZWA USŁUGI: PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO                                                      KIEROWANIA TRAMWAJEM


NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 655 29 17, 654 20 84, pok. nr 1,8


PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 978)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (teskt jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681)

4) Rozporządzenie MInistra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w spawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.  z 2013 r. poz. 83)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
3. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami
4. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława, pok. nr 1,8,

OPŁATY:

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 wgodz. od 8:00 do 14:00

Należna opłątę skarbową można uiścić:

1. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00

2. w kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie lub kasie Urzędu Miasta

3. przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 41 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazadami w drodze decyzji administracyjnej 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień-bez zbędnej zwłoki.

Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przywrócenie uprawnienia cofniętego z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami lub niepoddania się badaniu lekarskiemu/psychologicznemu.

FORMULARZE DO POBRANIA

 w załączeniu

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-25 13:13
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 11:45
  • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-11-08 12:17

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".