Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 14427
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.02.10 15:20
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

1. Nazwa usługi:

WYREJESTROWANIE POJAZDU

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji.

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012  poz.1137 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej  warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (DZ. U. 2002 nr 44 poz. 419, z pózn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów ( Dz.U. 2014  poz.1522 z późn. zm.)
 • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016  poz.1088)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U.2004 Nr 285, poz. 2856, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2013 poz. 392, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014  poz.1628 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013  poz.267 ze zm. )


4. Wymagane dokumenty:

• Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu

1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku:
a) przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę:
- pojazdu
- zespołów posiadających cechy identyfikacyjne (nadwozie, podwozie, rama),
jeżeli właściciel przedstawi zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub w/w zespołów do składnicy złomu, dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne;
b) kradzieży pojazdu jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dołączy dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub tam zbyty i jego właściciel dołączy dokumenty potwierdzające zarejestrowanie lub zbycie pojazdu za granicą;
d) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający zniszczenie lub kasację pojazdu (w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym - tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego), dołącza dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana i tablice rejestracyjne;
e) udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, jeżeli jego właściciel przedstawi dokument potwierdzający powyższy fakt i dołączy dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz wniesie opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

5. Opłaty:
Za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu 10, 00 zł opłata skarbowa.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego Mławie. Oraz na nr konta PKO BP MŁAWA

74102015920000250202627198 - opłata ewidencyjna i opłata skarbowa


6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
pokój nr 7

8.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje: brak

10. Formularze do pobrania: poniżej

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:19
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-02-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 11:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-10 15:20

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".