Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 9861
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 11:35
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.25 15:45

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-24 00:43

1. CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAśCICIELA POJAZDU):

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
- wywozu pojazdu za granicę
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji.


3. Podstawa prawna:

 

 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012  poz. 1137 ze zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014  poz. 1522 z późn. zm.)
 • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016  poz. 1088)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiąch przychód Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców(Dz.U. 2014 poz. 852)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 , poz. 1628 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013  poz. 267 z późń. zm.) 

 

4. Wymagane dokumenty:
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny)
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
- dokument potwierdzający opłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,

- opłatę recyklingową (jeżeli pojazd był sprowadzony z zagranicy)

- tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany)

- zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT 25)

- karty pojazdu, jeżeli była wydana

5. Opłaty:
Za czasową rejestrację dokonuje się następujących opłat:

 • samochód osobowy, ciężarowy, ciągniki samochodowe .............. 61, 00 zł + 1zł opłata ewidencyjna
 • przyczepa, naczepa .................................................................36,75 zł +1zł opłata ewidencyjna
 • motocykl, ciągnik  rolniczy, motorower ......................................36,75 zł + 1zł opłata ewidencyjna

W kasie Starostwa Powiatowego w Mławie lub na nr konta:

PKO BP MŁAWAw Mławie

66102015920000230202627149 - opłaty rejestracyjne

74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty załatwienia wniosku, pod warunkiem przedłużenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzace sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
pokój nr 7

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport,itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

10. Formularze do pobrania:

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:12
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 11:35
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:12

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".