Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 17954
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 11:55
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.24 15:43

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-23 22:59

 WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKA

2.Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji.

3. Podstawa prawna:

   

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012  poz. 1137 ze zm.)
 • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016  poz. 1088)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014  poz. 1522 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców(Dz.U. 2014r. poz. 852)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013  poz. 267 ze zm.) 
 • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2014  poz. 1727)

4. Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego lub wydanie wtórnika

1.W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, do wniosku właściciel dołącza:
- dowód rejestracyjny
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją okreąlającą kolejny termin badania
2.W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik (nowy dowód) po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego nie jest możliwy do odczytania lub badania techniczne są nieaktualne, przedłożenie aktualnego zaświadczenia ze Stacji Diagnostycznej dopuszczającej pojazd do ruchu
3.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu wydawany jest wtórnik dowodu po:
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez Stację Kontroli Pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.

5. Opłaty:
Za wymianę dowodu, wtórnika dokonuje się opłaty:

 • 72,50 zł opłata za rejestrację + 1 zł opłata ewidencyjna jeżeli pojazd posiada tablice o wyróżniku WML
 • 72,50 zł opłata za rejestracje + 1zł  opłata ewidencyjna jeżeli pojazd posiada tablice czarne

66102015920000230202627149 - opłaty rejestracyjne

74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
pokój nr 7

8.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
- Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela ( np. notarialnie) - współwłaściciel.

- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sśdowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

10. Formularze do pobrania:

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:14
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 11:55
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-11-08 14:03

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".