Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7810
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 11:58
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-23 21:26

1. WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji.

3.Podstawa prawna:
 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012  poz. 1137 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. 2006 nr 59 poz. 421)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz.U. z 2014 r.  poz. 451 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2014r.poz. 852)
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016  poz. 1088).4. Wymagane dokumenty:

- Wniosek

1.W przypadku utraty karty pojazdu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
2.W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu, po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu
- oddaniu dotychczasowej karty pojazdu
3.W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:
- zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji

5. Opłaty:

Za wydanie wtórnika karty pojazdu dokonuje się opłaty 75,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna

66102015920000230202627149 - opłaty rejestracyjne

74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

6.Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
pokój nr 7

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:

brak

10. Formularze do pobrania:

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:21
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 11:58
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-29 12:22

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".