Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7727
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 11:59
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-24 09:12

1.WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NOWYCH ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH.
2.Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji

3.Podstawa prawna:

 • § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014  poz. 1522 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz.U. 2014r. poz. 852)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013  poz. 267 ze zm.) 
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych  i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U 2012 poz 481)
  • 4. Wymagane dokumenty:
   1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po:
   - przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
   - złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
   2. W przypadku utraty lub zniszczenia znaku legalizacyjnego wydaje się nowy znak legalizacyjny po złożeniu wniosku oraz:
   - przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych
   - złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
   3. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po:
   - przedstawieniu pozwolenia czasowego, karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych tymczasowych
   - złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

   5. Opłaty:
   - za wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych 12,50 zł
   - za wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50zł opłata ewidencyjna
  • 66102015920000230202627149 - opłaty rejestracyjne

   74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

  • 6.Termin załatwienia sprawy:
   Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

   7. Jednostki prowadzące sprawę:

   Wydział Komunikacji
   Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
   pokój nr 7

   8. Tryb odwoławczy:
   Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

   9. Dodatkowe informacje:

   - Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, itp.
   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
   Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

   10. Formularze do pobrania:
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 12:58
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 11:59
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 12:58

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".