Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7385
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 12:04
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-26 21:07

1. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

2. Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji,

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 , poz. 1628 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru

5. Opłaty:

 • nowego wpisu - 412,00 zł,
 • zmiany wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej objętej wpisem - 206,00 zł.

 

opłaty skarbowe można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie lub na Nr konta:

 

 

74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

6. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

7. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji tel. 655 29 16 pok. 4

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

9. Dodatkowe informacje:

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:

 1. musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,
 3. nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

10. Formularze do pobrania:

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:57
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 12:04
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-23 12:12

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".