Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 100920
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.27 14:11
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.21 14:57

Treść strony

Uchwała Nr 827/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego".Uchwała Nr 828/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego"Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 rokuRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 rokuRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 rokuRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 rokuRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 rokuUchwałą nr 607/2017 Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 rokuNabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 rokuUchwałą nr 606/2017 z dnia 26.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 rokuNabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 rokuNabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 rokuNabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 rokuUchwałą nr 589/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 rokuUchwałą Nr 588/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 rokuUchwałą Nr 557/2017 z dnia 09.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 rokuRozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania pn.„Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 rokuRozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 rokuRozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016 rokuRozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2016 rokuRozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 rokuUchwałą nr 327/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku Uchwałą nr 326/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku.Uchwała nr 321/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 rokuUchwała Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 r. Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2016 r. Uchwałą Nr 258/2015 z dnia 20.11.2015r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 5 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 rokuRozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 rokuRozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 rokuZarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realziację zadania nr 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznymZarzad Powiatu Mławksiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku - Zadanie 4Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 2 i 3 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 rokuZarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 rokuUchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - zadanie 4 i zadanie 5Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku - Zadanie 4 i 5Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".