Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 KARTA INFORMACYJNA

 

1. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z  PRZYZNAWANIEM ŚRODKÓW   PFRON OSOBIENIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ. 

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia

3. DANE TELEADRESOWE: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,  06-500 Mława, parter, pokój nr 7, tel. (23) 655 29 12, e-mail: starostwo@powiatmlawski.plrehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl.

4. PODSTAWA PRAWNA:

- Art. 12a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  12 grudnia 2018r. . w sprawie  przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o  przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, z określeniem:

 1. wnioskowanej  kwoty,

 2. rodzaju zamierzonej działalności,

 3. wyszczególnienia kosztów i wydatków do finansowania,

 4. sposobu zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczącej ich przyznania, minimum 2 poręczycieli,             

 5. przewidywanych kosztów i dochodów prowadzonej działalności,

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i nie pozostającej w zatrudnieniu oraz fakt nie korzystania ze środków  na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy,

3) kserokopię orzeczenia o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni, uprawniony organ,

4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość prowadzenia deklarowanej działalności gospodarczej albo rolniczej,

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy,


6) zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Pismo

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie ma.

11. DODATKOWE INFORMACJE: 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana  w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać jednorazowo środki PFRON na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

 2. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

 3. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

 4. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

 5. ponowne podęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

 6. wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.

 7. niezależnie od sposobu zabezpieczenia  otrzymanych środków  do zawarcia umowy  wymagana jest zgoda małżonka  wnioskodawcy  wyrażona w formie pisemnej, a w przypadku poręczenia - także zgoda małżonka poręczyciela wyrażona w formie pisemnej.
   

12. FORMULARZE DO POBRANIA: Poniżej.

 

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-10-25 12:58
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 13:28

wniosek

 • autor informacji: Grażyna Koczkowska
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-10-22 10:44
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5335
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 13:28

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8534637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 15:03

Stopka strony