Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFROMACYJNA

 

1. NAZWA USŁUGI: REALIZACJA ZADAŃ ZWIAZANYCH ZE ZWROTEM KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW NA SZKOLENIA OSÓB NIEPELNOPSRAWNYCH.

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia

3. DANE TELEADRESOWE: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6,  06-500 Mława, parter, pokój nr 7, tel. (23) 655 29 12, e-mail: starostwo@powiatmlawski.plrehabilitacjazawodowa@powiatmlawski.pl.

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek wraz z załącznikami:

- wskazanie jednostki(-ek) szkolącej(-cych) wraz z uzasadnieniem jej(ich) wyboru;

- program(y) szkolenia;

- kosztorys (y) szkolenia;

- wykaz osób przewidzianych do szkolenia oraz ich oświadczenia, że wyrażają zgodę na udział w szkoleniu oraz deklarują przepracowanie w tym zakładzie przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia zakończenia szkolenia, a w przypadku odstąpienia od pracy z własnej winy zwrócą PFRON koszt szkolenia za pośrednictwem pracodawcy.

- zaświadczenie(nia) lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość wykonywaniapracy przez kandydata(tów) na szkolenie.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Pismo

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia spełnienia przez Pracodawcę warunków zgodnie z zawartą umową.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: Nie ma

11. DODATKOWE INFORMACJE:

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób  niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-25 13:12
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-08 10:11

wniosek

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
   data wytworzenia: 2016-06-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-01-24 11:03
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
   ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:26
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Koczkowska
   data wytworzenia: 2016-06-30
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2014-01-24 11:04
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
   ostatnia modyfikacja: 2017-07-03 11:27

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-24 14:30
 • zmodyfikował: Grażyna Koczkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-24 14:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-03 11:27