Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

drukuj ()

 • autor informacji: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-01-02
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-02 14:25
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 15:07

drukuj ()

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-02 14:29

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, każdy Obywatel będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach  w Polsce. W Powiecie Mławskim, od 1 stycznia 2019r. nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać w Punktach mieszczących się w:

Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok nr 2 w każdy wtorek  i środę  w godzi. 1400- 1800 oraz patek w godz. 800 – 1200 i 1400 - 1800

Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie przy ul. Słowackiego 18 w poniedziałki  i czwartki w godz. 800 - 1200

Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny w każdy poniedziałek w godz. 800 - 1200

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w poniedziałek w godz. 1000 – 1400  i wtorek w godz. 1200 - 1600

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgowie w środy w godz. 800 - 1200

Urzędzie Gminy w Wieczfni Kościelnej każda środę w godz. 1210 – 1610  i czwartek  w godz. 1000 -1 400

Urzędzie Gminy Strzegowo w czwartek w godz. 800 – 1200 i piątek w godz. 1200 - 1600

Urząd Gminy Wiśniewo w każdy wtorek w godz. 1200 – 1600

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń. Umówić termin wizyty można także  telefonicznie pod nr telefonu, który został wskazany w wykazie dyżurów oraz liście nieodpłatnego poradnictwa.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem  przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,
 2. która jest w ciąży,
 3. która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia  9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej:

Ad.1. składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

Ad.2. przedkłada dokument potwierdzający ciążę,

Ad.3. przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub wideokonferencję).   Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę  komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawne wg wzoru określonego w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Oświadczenie w formie papierowej należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: starostwo@powiatmlawski.pl

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące, mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Radcą Prawnym bądź Adwokatem zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. za pomocą tłumacza języka migowego on-line dostępnego  w punkcie nieodpłatnych porad prawnych mieszczącym się w Mławie przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. nr 2.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

OPINIA O UDZIELONEJ POMOCY

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażenia anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Opinię, po jej wypełnieniu, należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety jest bezpłatne i ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykonania usługi przez Adwokatów i Radców Prawnych oraz organizację pozarządową. 

W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, anonimową opinię można przekazać na adres e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl lub pod nr telefonu 23 655 29 03 bądź listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława. W takim przypadku formularz ankiety należy pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej porady prawnej.

 

Więcej informacji na temat zmian w ustawie można znaleźć na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach zlokalizowanych na terenie gmin powiatu mławskiego, zapewnia Fundacja TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie z którą Powiat Mławski zawarł umowę w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. Więcej informacji na temat realizacji zadania przez Fundację znajdziecie Państwo na stronie http://fundacja.togatus.pl/oddzialy/powiat-mlawski/

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-04 14:09
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 11:30
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-04 14:41
  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-01-04 14:49
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-04 14:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5978
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-30 10:51

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7707337
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 13:41

Stopka strony