Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 149
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.11.03 13:56
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.20 11:27

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów  dla wytwórców prowadzących instalację, wytwarzających powyżej 1 tony  odpadów niebezpiecznych rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 5 000 ton rocznie.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Reymonta 6 06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 180a i 188 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

5. Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 180a i art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, oraz NIP, REGON lub KRS
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane, i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat).

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 40 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r , poz. 1827 z późn. zm.) opłata wynosi: 2011,0 zł lub 506 zł (w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO BP S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z późn. zm.).

12. Formularze do pobrania:
Brak
 

 

drukujdrukuj

  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-01-11 13:46
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 13:56

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".