Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wynikach naboru do Działu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Informacja o wynikach naboru

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru do Wydziału Komunikacji

Informacja o wynikach naboru

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informacja o wynikach naboru

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

drukuj (Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy)

  • opublikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2011-02-10 10:57

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

drukuj (Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy)

  • opublikował: Nina Olko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2011-02-10 10:54

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w wydziale Finansowo Budżetowym
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. realizacji strategii rozwoju powiatu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Dziecka w Kowalewie

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Lp. Imię i Nazwisko - Miejsce zamieszkania

1. Halina Tomczyk - Mława

Dyrektor Domu Dziecka w Kowalewie ogłasza wolny nabór na stanowisko urzędnicze
Dyrektor Domu Dziecka w Kowalewie ogłasza wolny nabór na stanowisko Głównego Księgowego
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko Kierownika działu technicznego.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko Kierownika działu technicznego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Dziłu Technicznego
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Działu Technicznego.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko Kierownik Obwodu Drogowego
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Obwodu Drogowego
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Obwodu Drogowego.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Obwodu Drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko Kierownika działu technicznego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Działu Technicznego
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Działu Technicznego.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko Głównego Księgowego.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego
p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzednicze
Starosta Mławski ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Podinspektora w Dziale Zarządzania Kryzysowego,
Referent w Wydziale Finansowo – Budżetowym
oraz na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo -Budżetowym.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo Budżetowym
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kasjera w Wydziale Finansowo Budżetowym
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Kasjera w Wydziale Finansowo – Budżetowym
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w wydziale Finansowo - Budżetowym
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w wydziale Finansowo - Budżetowym
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referenta w Wydziale Finansowo – Budżetowym
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko: starszego księgowego -1 etat.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza listę kandydatów
spełniających wymagania formalne na stanowisko starszego księgowego.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY KSIĘGOWY W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W MŁAWIE.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ogłasza wolny nabór na stanowisko: starszego księgowego -1 etat.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STARSZY KSIĘGOWY W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W MŁAWIE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielnego referenta ds. kadrowo-administracyjnych
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadrowo - administracyjnych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SAMODZIELNY REFERENT DS. KADROWO - ADMINISTRACYJNYCH
DYREKTOR DOMU DZIECKA W KOWALEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: ZASTĘPCA DYREKTORA DOMU DZIECKA W KOWALEWIE

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
S T A R O S T A M Ł A W S K I ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko do obsługi spraw architektoniczno – budowlanych w Wydziale Infrastruktury.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO OBSŁUGI SPRAW ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH W WYDZIALE INFRASTRUKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
S T A R O S T A M Ł A W S K I ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do obsługi spraw architektoniczno – budowlanych w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie.
STAROSTA MŁAWSKI ogłasza wyniki wstępnej selekcji na stanowisko pracy do obsługi spraw architektoniczno-budowlanych.
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół nr 3 , Zespołu Szkół nr 4 , Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mławie.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadrowo-administracyjnych i BHP
w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kadrowo - administracyjnych i BHP
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA DS. KADROWO - ADMINISTRACYJNYCH I BHP
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektora ds. obsługi projektów finansowych z UE w Wydziale Edukacji i Zdrowia
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających
wymagania formalne na stanowisko:
Podinspektora ds. obsługi projektów finansowanych z UE w Wydziale Edukacji i Zdrowia
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW FINANSOWYCH Z UE W WYDZIALE EDUKACJI I ZDROWIA
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
S T A R O S T A
M Ł A W S K I
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego Specjalisty ds. Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Mławie ul. Stary Rynek 10
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski ogłasza listę kandydatów spełniających
wymagania formalne na stanowisko:
Głównego Specjalisty ds. Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Głównego Specjalisty ds. Zasobu Geodezyjnego

i Kartograficznego w Wydziale Geodezji, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Mławie ul. Stary Rynek 10Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego (1/2 etatu) w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie
Kandydaci spełniające wymagania na stanowisko urzędnicze głównego księgowego (1/2 etatu) w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie,
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektor Mławskiej Hali Sportowej
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Dyrektor w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie ul. Piłsudskiego 33ALista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski ogłasza LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Mławski OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE : Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski ogłasza LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko
DYREKTORA w POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG w MŁAWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski ogłasza LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko
PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko

Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Ogloszenie naboru na wolne stanowisko pracy Informatyka
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Informatyka w Starostwie Powiatowym w Mławie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski
ogłasza
LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
INFORMATYKA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Informatyk
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Prawnego
Starosta Mławski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Prawnego w Zespole Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Mławie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski
ogłasza
LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
REFERENTA PRAWNEGO W ZESPOLE RADCÓW PRAWNYCH
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko
Referent Prawny w Zespole Radców Prawnych
Starosta Mławski dokonujący czynności za pracodawcę – Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Dyrektor w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18.
na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Starosta Mławski
ogłasza
LISTĘ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
DYREKTORA w ZESPOLE OŚRODKÓW WSPARCIA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko
Dyrektor w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24874
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-07 09:22

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7259772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-20 14:31

Stopka strony