Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 255
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.18 09:27
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.20 11:27

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: POMOC DLA REPATRIANTA NA REMONT, ADAPTACJĘ LUB WYPOSAZENIE LOKALU MIESZKALNEGO 

2. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Edukacji i Zdrowia
    
3. DANE TELEADRESOWE: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława; parter, pokój nr 7, tel. 23 655 29 12; adres e-mail: sekretariat@powiatmlawski.pl

4. PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 943)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1009).

5. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r.) wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
* kserokopią dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawca jest osobą małoletnią – kopią dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje;
* dowodami poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się  w Rzeczpospolitej polskiej, a w przypadku osoby małoletniej – dowodami poniesienia kosztów przez repatrianta, pod którego opieką ta osoba pozostaje.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro, pokój nr 11 (sekretariat).

7. OPŁATY: 
10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
Należną opłatę skarbową można uiścić:
1) gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława w godzinach od 8.00 do 14.00;
2) w kasie PKO BP SA Oddział w Mławie lub kasie Urzędu Miasta Mława;
3) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie 
nr 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja 

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

11. DODATKOWE INFORMACJE: 
   Repatriantowi, który nabył obywatelstwo polskie w drodze repatriacji i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgijskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, przysługuje uprawnienie do uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   Pomoc, o której mowa, stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się w wysokości 6 000,00 zł na jednego repatrianta. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
   Wniosek należy złożyć osobiście do starosty właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden opiekun prawny.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: wniosek 

 • autor informacji: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-03-20 09:31
 • zmodyfikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-18 09:27
 • autor informacji: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Agata Pniewska
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-03-20 09:31
 • zmodyfikował: Agata Pniewska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 14:23

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".