Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-01-04 14:55

Znowelizowana w dniu 15 czerwca 2018r. ustawa o nieodpłatnej  pmocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na starostę od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia,  że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Starosta tworząc listę nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Mławskiego musi wskazać w niej centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące  w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Mławskiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-04 10:17
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 10:22

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-04 09:54
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4237
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-12 14:05:14