Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Mediacja

Z dniem 01.01.2020r. w Powiecie Mławskim w każdym punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie dostępna usługa nieodpłatnej mediacji. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje będą przeprowadzane przez mediatora, czyli osobę profesjonalnie przygotowaną do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie - oświadczenie; Klauzula RODO Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

Dyżury nieodpłatnej mediacji

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18

 • poniedziałek w godz. 8:00-12:00
 • czwartek w godz. 8:00-12:00

Mediator wyznaczony przez OIRP w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 • wtorek w godz. 14:00-18:00
 • środa w godz. 14:00-18:00
 • piątek w godz. 14:00-18:00

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 lok. 3

 • poniedziałek w godz. 9:00-13:00
 • wtorek w godz. 12:00-16:00
 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 9

wtorek w godz. 12:00-16:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

środa w godz. 7:30-15:30

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7

 • poniedziałek w godz. 12:00-16:00
 • czwartek w godz. 00-12:00
 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 13

 • czwartek w godz. 12:00-16:00
 • piątek w godz. 8:00-12:00
 

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

piątek w godz. 9:00-13:00

 

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr +48 (23) 655 29 03 lub On-line osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić spotkanie z mediatorem za pomocą adresu e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na odległość mogą skorzystać z nieodpłatnej mediacji poza Punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Mediatorami świadczącymi usługę nieodpłatnej mediacji w Powiecie Mławskim w 2020 r. są:

 • Ewelina Wojciechowska wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie,
 • Magdalena Sawicka wskazana przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach,
 • Remigiusz Sawicki wskazany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

drukuj (Mediacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-31 13:11
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 14:34

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-31 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1989
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 12:45:47