Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Z dniem 01.01.2020r. w Powiecie Mławskim w każdym punkcie nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie dostępna usługa nieodpłatnej mediacji. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje będą przeprowadzane przez mediatora, czyli osobę profesjonalnie przygotowaną do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także  w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie -  oświadczenie ;  Klauzula RODO Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18

Poniedziałek 

800 - 1200

Czwartek       800 - 1200

 

Mediator wyznaczony przez OIRP w Olsztynie

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 

Wtorek         1400 - 1800

Środa           1400 - 1800

Piątek           1400 - 1800

                    

 

 

 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie  ul. Mazowiecka 63 lok. 3

 

 

Poniedziałek

900 - 1300

wtorek  1200 - 1600

 

 

 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 9

 

Wtorek  1200 - 1600

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

 

Środa   730 – 1530

 

 

 

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7

 

Poniedziałek

1200 - 1600

Czwartek  800 - 1200

 

 

 

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 13

 

Czwartek  1200 - 1600

Piątek     800 - 1200

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2        

  

   Piątek    900 - 1300

 

 

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr 23 655 29 03 lub On - line osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić spotkanie z mediatorem za pomocą adresu e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na odległość mogą skorzystać z nieodpłatnej mediacji poza Punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

 

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Mediatorami  świadczącymi usługę nieodpłatnej mediacji w Powiecie Mławskim w 2020r. są:

Ewelina Wojciechowska wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Magdalena Sawicka wskazana przez  Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Remigiusz Sawicki wskazany przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2019-12-31
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-31 13:11
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 14:34

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-31 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1731
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 12:45