Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji; wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzenie razem z klientem planu działania.   

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelsiego  składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej: oświadczenie   Klauzula RODO,  

natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składa dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Doradca Obywatelski może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7

 

 

Poniedziałek 1200 - 1600

Doradca Obywatelski/Mediator Remigiusz Sawicki

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie ul. Mazowiecka 63 lok. 3, 06-516 Szydłowo

Wtorek  1200 - 1600

Doradca Obywatelski

Marzena Mysiakowska

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

 

Środa  1130 – 1530

Doradca Obywatelski/Mediator Magdalena Sawicka

 

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 13

 

Czwartek   1200 - 1600

Doradca Obywatelski/Mediator Remigiusz Sawicki

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 

 

Piątek    900 - 1300

Radca Prawny/Mediator Magdalena Sawicka

 

Udzielanie nieodpłatnych porad obywatelskich odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub On - line bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

Usługi z zakresu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r. świadczy Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2020-01-02 11:26
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 14:26

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2020-01-02 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1690
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 12:45