Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2020 rok

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji; wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzenie razem z klientem planu działania.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelsiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej: oświadczenie, Klauzula RODO

natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą składa dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Doradca Obywatelski może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Wykaz lokalizacji w której udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Lokalizacja

Godziny dostępności

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48 lok. 7

poniedziałek w godz. 12:00-16:00 - Doradca Obywatelski/Mediator Remigiusz Sawicki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 lok. 3, 06-516 Szydłowo

wtorek w godz. 12:00-16:00 - Doradca Obywatelski Marzena Mysiakowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

środa w godz. 11:30-15:30 - Doradca Obywatelski/Mediator Magdalena Sawicka

Urząd Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32 lok. 13

czwartek w godz. 12:00-16:00 - Doradca Obywatelski/Mediator Remigiusz Sawicki

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

piątek w godz. 9:00-13:00 - Radca Prawny/Mediator Magdalena Sawicka

Udzielanie nieodpłatnych porad obywatelskich odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr +48 (23) 655 29 03 lub On-line bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Usługi z zakresu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r. świadczy Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

drukuj (Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2020 rok)

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2020-01-02 11:26
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 14:26

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2020-01-02 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2364
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 12:45:13