Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Komunikat

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim

           W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starosta  Mławski informuje, że z dniem 16 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku zawieszeniu ulega bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03

 

                                                                                               STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                  JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 16.03.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-16 09:05
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 09:06

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 27 marca 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 14 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 27.03.2020r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-03-27
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-27 11:48
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-27 11:57

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 30 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 11 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu  w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                         STAROSTA MŁAWSKI         

                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 30.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-30 15:05
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 15:06

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 10 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 20 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                              JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 10.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-10
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-10 10:46

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej   i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie Mławskim  

      Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba organizacji nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno wykonawcom jak i beneficjentom pomocy.

       W obecnej sytuacji informuję, że z dniem 17 kwietnia 2020r. ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego. Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi punktów to 4 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu  w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Osoby uprawnione chcące uzyskać we wskazanym okresie nieodpłatną pomoc mogą ją uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

        W razie konieczności skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumienia się na odległość, osoba potrzebująca pomocy przed jej uzyskaniem składa za pośrednictwem e-maila na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zwierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek taki można również przesłać faxem do Starostwa Powiatowego w Mławie  na nr 23 655 26 22.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03.

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                                                                                         /-/

                                                                                                                           JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 17.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-17 15:38

 

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

    

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowione zostaje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w sposób bezpośredni – już we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Mławskiego.

Od 11 maja br. w sposób bezpośredni bezpłatną pomoc można było uzyskać w punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Mława oraz w Gminie Szydłowo, Dzierzgowo  i Wiśniewo. Natomiast od 25 maja br. w sposób bezpośredni będzie można uzyskać taką pomoc w punktach zlokalizowanych w Gminie Wieczfnia Kościelna oraz w Gminie  Strzegowo.

Do punktów będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 2m.

Ponadto informuję, że na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020r. poz. 294 ze zm.) poszerzające krąg beneficjentów.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co istotne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo oświadczenie  o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby chcące skorzystać z bezpłatnego poradnictwa proszone są o umówienie terminu  i godziny wizyty pod nr telefonu 023 655 29 03 bądź dokonać zgłoszenia na adres  e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

W drugiej połowie roku planowane jest uruchomienie zapisów na porady poprzez rezerwację on- line.

 

                                                                                                         STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                        JERZY RAKOWSKI

Mława, dnia 21.05.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-22 14:59
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-22 15:00

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim  

 

        Z uwagi na utrzymujący się na terytorium kraju stan epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia zarówno wykonawców usług nieodpłatnej pomocy prawnej jak i beneficjentom pomocy, informuję, że z dniem 3 listopada 2020r. na mocy art. 28a ustawy  z dnia 15 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (Dz. U. z 2019r., poz. 294 ze zm.)  do odwołania ulega zawieszeniu bezpośrednie udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośrednie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

       Osoby uprawnione chcące skorzystać z usług nieodpłatnego poradnictwa mogą je uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

     Zapisu na nieodpłatne poradnictwo prawne bądź obywatelskie można dokonać pod  nr telefonu 23 655 29 03 lub przez internet na stronie Starostwo Powiatowego w Mławie: www.powiatmlawski.pl  w zakładce  "Zapisy na bezpłane usługi"

 

                                                                                                                                                               w/z Starosty

                                                                                                                                                          Zbigniew Markiewicz

                                                                                                                                                              Wicestarosta

 

 

                Mława, dnia 02.11.2020r.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 10:10
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1986
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 13:09:26