Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.   poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2.   wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3.   przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4.   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

5.   nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

 

Kto może skorzystać                    

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej:

składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o  niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.Więcej informacji na tema uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - w linku

 

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą  e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową "zapisy calodobowe"

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Inne informacje              

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Więcej informacji na ten temat można zuzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie pok. 15.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

Jednostka prowadząca

                                   

                adres

 

dni i godziny dyżurów

 

 

telefon

Adwokaci

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18

Poniedziałek 800 - 1200

Czwartek       800 - 1200

 

23 655 29 03

 

Radca Prawny -  Mediator/Adwokaci

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 

Wtorek         1400 - 1800

Środa            1400 - 1800

Piątek           1400 - 1800

 

23 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie  ul. Mazowiecka 63 lok. 3

 

Poniedziałek  900 - 1300

 

23 655 29 03

 

 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

 

Wtorek          1200 - 1600

 

23 655 29 03

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

 

Środa              730 – 1130

 

23 655 29 03

 

 

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1

 

Czwartek      800 - 1200

 

23 655 29 03

 

 

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 13

 

Piątek           200 - 1600

 

23 655 29 03

 

 

 

 

         

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:41
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 14:39

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:28
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 13:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 14:39