Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021 rok

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 5. nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,
 • rówinież osobie fizycznej prowadzącej jedoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciagu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej:

składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.Więcej informacji na tema uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - w linku.

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr +48 (23) 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową "zapisy calodobowe".

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Inne informacje

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego), przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy wg wzoru określonego w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej

 Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Adwokat/Mediator

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18

 • poniedziałek w godz. 8:00-12:00
 • czwartek w godz. 8:00-12:00

+48 (23) 655 29 03

 

Radca Prawny - Mediator/Adwokat

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 • wtorek w godz. 14:00-18:00
 • środa w godz.
 • 14:00-18:00
 • piątek w godz.
 • 14:00-18:00

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 lok. 3

poniedziałek w godz. 9:00-13:00

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

wtorek w godz. 12:00-16:00

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

środa w godz. 7:30-11:30

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1

czwartek w godz. 8:00-12:00

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:

Radcowie Prawni - Mediatorzy

Urząd Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32 lok. 13

piątek w godz. 12:00-16:00

+48 (23) 655 29 03

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

drukuj (Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:41
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:28
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 13:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3034
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-19 13:21:04