Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2021 rok

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji; wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielnościw podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzenie razem z klientem planu działania.

W ramach poradnictwa obywatelskiego jest również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,

również osobie fizycznej prowadzącej jedoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.Więcej informacji na tema uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - w linku.

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnych porad obywatelskich odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr +48 (23) 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową "zapisy całodobowe"

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Inne informacje

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego), przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy wg wzoru określonego w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Przed udzieleniem nieodpłatnej porady Doradca Obywatelski może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wykaz miejsc świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

 Telefon

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Doradcy Obywatelscy 

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 1

poniedziałek w godz. 12:00-16:00

+48 23 655 29 03

 

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 1

wtorek w godz. 13:00-17:00

+48 23 655 29 03

 

 

Zespół Ośrodków Wsparcia, ul. Słowackiego 18

środa w godz. 12:00-16:00

+48 23 655 29 03

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 1

czwartek w godz. 12:00-16:00

+48 23 655 29 03

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 1

piątek w godz. 13:00-17:00

+48 23 655 29 03

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

drukuj (Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 2021 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:55
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-21 11:08

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2196
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-21 11:08:30