Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

·         rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;

·          przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także  w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać                   

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

Forma zapisu

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić spotkanie z mediatorem za pomocą adresu e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

 

Inne informacje              

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkania mediacyjne poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym,  że czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną wynosi 3 dni.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

Jednostka prowadząca

                                 

               adres

 

dni i godziny dyżurów

 

 

telefon

 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie ul. Słowackiego 18

Poniedziałek  800 - 1200

Czwartek       800 - 1200

 

23 655 29 03

Mediator wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku/Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 

Wtorek         1400 - 1800

Środa           1400 - 1800

Piątek          1400 - 1800

                    

 

23 655 29 03

 

 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie  ul. Mazowiecka 63 lok. 3

 

 

Poniedziałek   900 - 1300

 

 

 

23 655 29 03

 

 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

 

Wtorek          1200 - 1600

 

23 655 29 03

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

 

Środa              730 – 1130

 

23 655 29 03

 

 

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1

 

Czwartek        800 - 1200

 

23 655 29 03

 

 

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 13

 

Piątek             1200 - 1600

 

23 655 29 03

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2       

  

   Poniedziałek 1200 - 1600

   Wtorek            900-1300

   Czwartek      1200 - 1600

   Piątek             900-1300

         

  

   23 655 29 03

  Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie Słowackiego 18 Środa        1200-1600                                          23 655 29 03

Osoby, które ze względu na niepełnosprawnością ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą skorzystać  z usług nieodpłatnej mediacji poza Puntem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 14:06
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-04 14:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 381
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-04 14:24