Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatna Mediacja 2021 rok

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba (fizyczna), której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr +48 (23) 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić spotkanie z mediatorem za pomocą adresu e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 2.

Inne informacje

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkania mediacyjne poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną wynosi 3 dni.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wykaz punktów nieodpłatnej mediacji

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Mediator wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku/Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18

 • poniedziałek w godz. 8:00-12:00
 • czwartek w godz. 8:00-12:00

 

+48 (23) 655 29 03

Mediator wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku/Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 • wtorek w godz. 14:00-18:00
 • środa w godz. 14:00-18:00
 • piątek w godz. 14:00-18:00

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 lok. 3

poniedziałek w godz. 9:00-13:00

 

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

wtorek w godz. 12:00-16:00

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

środa w godz. 7:30-1130

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1

 

czwartek w godz. 8:00-12:00

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Urząd Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32 lok. 13

piątek w godz. 12:00-16:00

 

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 2

 • poniedziałek w godz. 12:00-16:00
 • wtorek w godz. 9:00-13:00
 • czwartek w godz. 12:00-16:00
 • piątek w godz. 9:00-13:00

+48 (23) 655 29 03

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach, Mediatorzy Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie, Słowackiego 18 środa w godz. 12:00-16:00 +48 (23) 655 29 03

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usługi nieodpłatnej mediacji poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania sie na odległość.

Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego), przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy wg wzoru określonego w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

drukuj (Nieodpłatna Mediacja 2021 rok)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 14:06
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 13:22

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-04 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2144
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-11 15:58:44