Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

NIeodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmyje:

rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego. Porada obywatelska polega na wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji; wsparcie klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzenie razem z klientem planu działania.

W ramach poradnictwa obywatelskiego jest również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa rodzinnego,

2) prawa pracy,

3) prawa cywilnego,

4) prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,

5) prawa administracyjnego,

6) prawa podatkowego,

7) prawa  karnego,                                                                                                                                                                               

8) w sprawach z zakresu działalności gospodarczej,

9) innych.

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielanie nieodpłatnych porad obywatelskich odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie pok. 15.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

dane kontaktowe do dokonywania zgłoszeń:

nr tel. 23 655 29 03  od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski   całodobowo

 

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Doradcy Obywatelscy

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

  Remigiusz Sawicki

 

Poniedziałek 1300 - 1700

 

specjalizacja: prawo ubezpieczeń

 

 

Urząd Gminy Stupski

ul. Henryka Sienkiewicza 10A

Marzena Mysiakowska

Wtorek 730 - 1130

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

Marcin Mossakowski

 

Środa 900 – 1300

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

Marcin Mossakowski

 

 

Czwartek 1230 - 1630

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

Remigiusz Sawicki

 

Piątek 900 – 1300

specjalizacja: prawo ubezpieczeń

 

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2022-01-11 15:12
  • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 09:49

Metryka

  • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2022-01-12 11:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-13 09:49:59