Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

NIeodpłatna mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;

 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

 

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkania mediacyjne poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną wynosi 3 dni.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

 

dane kontaktowe do dokonywania zgłoszeń:

nr tel. 23 655 29 03   od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl

 

 

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

 

Mediator wskazany przez

Okręgową Radę Adwokacką w Płocku Tomasz Uniewicz/

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie               Magdalena Rząp

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

 

 

 

Poniedziałek 800 – 1200

Wtorek 1400 – 1800

Środa 1400 - 1800

Czwartek 800 - 1200

Piątek 1400 - 1800

 

 

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Remigiusz Sawicki

Marta Konieczna

Marcin Mossakowski

Magdalena Rząp

Maciej Kielak

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

 

Poniedziałek 1300 – 1700

Środa 900 – 1300

Czwartek 1230 – 1630

Piątek 900 - 1300

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie ul. Mazowiecka 63 lok. 3

 

Poniedziałek 900 - 1300

 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

Wtorek 930 - 1330

 

Urząd Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10A

 

Wtorek 730 – 1130

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie ul. Tadeusza Kościuszki 3 (parter)

 

Środa 730 – 1130

 

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

Wieczfnia Kościelna 48 lok. 1

 

Czwartek 800 - 1200

 

Urząd Gminy Strzegowo ul. Plac Wolności 32 lok. 9

 

Piątek 1200 - 1600

 

 

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawnością ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się mogą skorzystać z usług nieodpłatnej mediacji poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie pok. 15.

 

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-11 15:58
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 10:57

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-12 11:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 291
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-12 11:53