Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, każdy Obywatel może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 5. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnionaą planu działania i pomoc  w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia społecznego.

Celem poradnictwa obywatelskiego jest ułatwienie osobom, które uzyskały poradę prawną, a mogą mieć pewne trudności  ze zrozumieniem skomplikowanego języka prawniczego, w pełni wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce. Poradnictwo obywatelskie ułatwia poruszanie się po systemie przepisów prawnych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatna mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.Więcej informacji na temat uzyskania nieodpłatnej pomocy przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w linku.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15 - od poniedziałku do piatku w godz. 8  16, a także za pomocą e-mail na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową "zapisy całodobowe"

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoby takie, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę  komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bądź w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego), przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składają staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy wg wzoru określonego w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz podaniem najodpowiedniejszej formy kontaktu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy po otrzymaniu od starosty ww. oświadczenia  i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią  w umówionym terminie.

Oświadczenie wraz z wnioskiem w formie papierowej można przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

bądź w formie elektronicznej na adres: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące, mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Radcą Prawnym, Adwokatem bądź Doradcą Obywatelskim zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. za pomocą tłumacza języka migowego on-line dostępnego  w punkcie nieodpłatnych porad prawnych mieszczącym się w Mławie przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 6 lok nr 3.  Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą umówić termin wizyty pod adresem e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl bądź osobiście w Punkcie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok 3.

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się pod linkiem: https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne

 

W dniu 1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Aktualna lista dyżurów specjalistycznych na terenie kraju.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-12 10:41
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 12:15

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-31 09:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-13 09:31:33