Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 66474
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.17 15:55
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.20 11:27

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Komunikacji
ul. Wyspiańskiego 9
06-500 Mława
tel. 654 34 41, 655 29 17, 655 29 16, 655 34 24,6531556
fax 655 29 15
e-mail:
komunikacja@powiatmlawski.pl

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 16:23
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-13 14:47

Dyrektor Wydziału tel. 23 655 29 16
Prawa Jazdy tel. 23 655 29 17
Rejestracja Pojazdów tel. 23 654 34 41, 655 34 24 fax 655 29 15
Interesanci przyjmowani są w dniach: pon. - piąt. w godz. od 8.00 do 16.00

INFOLINIA  - TEL. 23 655 43 65

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, transportu publicznego, a w szczególności:

 

 1. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 2. wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 3. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana i cofanie licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy;
 4. wydawanie, odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających wykonanie przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na potrzeby własne;
 5. wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie;
 6. rejestracja, wyrejestrowywanie oraz  ewidencja pojazdów;
 7. wydawanie decyzji o nadaniu i wybijaniu numerów identyfikacyjnych na nadwoziach i silnikach pojazdów;
 8. prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych;
 9. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
 10. skreślony;
 11. prowadzenie ewidencji druków międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktorów;
 12. wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowanie pojazdami;
 13. współpraca z organami policji, prokuratury i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie danych o właścicielach pojazdów;
 14. wydawanie, cofanie zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów przedsiębiorcom;
 15. nadawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;
 16. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 17. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia kwalifikacji;
 18. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców – przedsiębiorcom i instruktorom nauki jazdy;
 19. potwierdzanie posiadania kwalifikacji zawodowych;
 20. dokonywanie wpisów instruktorów oraz wykładowców do ewidencji i nadawanie im numerów ewidencyjnych jak również odmowa dokonania wpisu do ewidencji;
 21. nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy;
 22. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym;
 23. usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym;
 24. naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę;
 25. wydawanie pozwoleń na odbiór pojazdów z parkingu po uiszczeniu kosztów usuwania i przechowywania;
 26. występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu nieodebranego z parkingu na rzecz powiatu;
 27. wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;
 28. wydawanie decyzji o kosztach usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczeniu pojazdu;
 29. zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 30. wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji dla instruktorów;
 31. wydawanie wykładowcom zaświadczeń o wpisie do ewidencji;
 32. wymiana dokumentu prawa jazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy:
 33. wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM;
 34. wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu, w drodze decyzji, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 35. generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
 36. nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  w wykorzystaniem aplikacji „Portal Starosty”:

a) przyjmowanie i zatwierdzanie informacji o rozpoczęciu kursu (lista uczestników kursu, informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu)

b) skreślony;

  37. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

       kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do

       rejestru, wprowadzenie zmiany danych, rozszerzenie zakresu tego wpisu oraz

       skreślenie z rejestru;

  38. wydawanie i cofanie w drodze decyzji poświadczeń potwierdzających spełnianie

dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców;

  39. kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do

       wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy własne.

 

            Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

Spis procedur znajduje sie w linku na podstronie "jak załatwić sprawę":

 http://www.bip.powiatmlawski.pl/934,procedury-dot-komunikacji.html 

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 09:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-17 15:55

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".