Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 5. nieodpłatną mediację (usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).

W ramach nieodpłatnej pomocy można uzyskać informacje w zakresie:

1) prawa rodzinnego,

2) prawa pracy,

3) prawa cywilnego,

4) prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,

5) prawa administracyjnego,

6) prawa podatkowego,

7) prawa  karnego,                                                                                                                                                                               

8) w sprawach z zakresu działalności gospodarczej,

9) innych.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej:

składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, natomiast osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymagane art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Umówić termin wizyty można telefonicznie pod nr 23 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, pocztą elektroniczną lub poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania (na terenie Powiatu Mławskiego) albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć uzyskać pod nr telefonu 23 655 29 03 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie pok. 15. Wniosek po pobrania

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej Radca Prawny bądź Adwokat może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

dane kontaktowe do dokonywania zgłoszeń:

nr tel. 23 655 29 03 dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16

e-mail: nieodplatnapomoc@ powiatmlawski.pl

https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/mławski    całodobowo

 

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

Adwokat/Mediator

Tomasz Uniewicz

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

Poniedziałek 800 - 1200

Czwartek 800 - 1200

 

Radca Prawny/Mediator

Marcin Mossakowski

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

 

Wtorek 1400 - 1800

Środa 1400 - 1800

Piątek 1400 – 1800 1

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Radcowie Prawni - Mediatorzy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Szydłowie ul. Mazowiecka 63 lok. 1

Maciej Kielak

 

Poniedziałek 900 - 1300

 

 

 

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

Magdalena Rząp

 

Wtorek 930 - 1330

 

 

 

Urząd Gminy Dzierzgowo  ul. Tadeusza Kościuszki 1  (parter)

Magdalena Rząp

 

Środa 730 – 1130

 

 

 

Urząd Gminy Stupsk

ul. Henryka Sienkiewicza 10A

Michał Pietrzak

 

Czwartek  730 – 1130

 

 

 

Urząd Gminy Strzegowo

ul. Plac Wolności 32 lok. 9

Remigiusz Sawicki

 

Piątek 1200 - 1600

 

 

W dni ustawowo wolne od Pracy, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

1 Radca Prawny dyżury przypadające w piątek odbywają się w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że w miesiącu wrześniu dyżur będzie świadczony również w ostatni piątek miesiąca.

Adwokat dyżury przypadające w piątek odbywają się w pierwszy i trzeci piątek każdego miesiąca z zastrzeżeniem, że w miesiącu marcu, czerwcu  i grudniu dyżur będzie świadczony również w ostatni piątek miesiąca.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2023-01-12 14:22
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-11 11:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1342
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-11 11:11:10