Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;

 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Spotkania z mediatorem należy uzgodnić uprzednio pod nr +48 (23) 655 29 03 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowym w Mławie pok. nr 15, a także za pomocą e-maila: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkania mediacyjne poświęcone nieodpłatnej mediacji z tym, że czas trwania jednego spotkania mediacyjnego podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Termin wszczęcia mediacji od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez osobę uprawnioną wynosi 3 dni.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy Mediator może żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest podczas ogólnych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w dni i godziny wskazane poniżej:

Dane kontaktowe do dokonywania zgłoszeń:

Dyżury nieodpłatnej pomocy prawnej

Jednostka prowadząca

Adres

Dni i godziny dyżurów

Mediator wskazany przez:

 • Okręgową Radę Adwokacką w Płocku - Tomasz Uniewicz
 • Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie - Marcin Mossakowski

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

 

 

 

 • poniedziałek w godz. 8:00-12:00
 • wtorek w godz. 14:00-18:00
 • środa w godz. 14:00-18:00
 • czwartek w godz. 8:00-12:00
 • piątek w godz. 14:00-18:00

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 lok. 3

 • poniedziałek w godz. 13:00-17:00
 • wtorek w godz.             10:00 - 14:00
 • środa w godz. 9:00-13:00
 • czwartek w godz. 12:30-16:30
 • piątek w godz. 10:00-14:00

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, ul. Mazowiecka 63 lok. 1

poniedziałek w godz. 9:00-13:00

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Urząd Gminy Wiśniewo, Wiśniewo 86 lok. 4

wtorek w godz. 9:30-13:30

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Urząd Gminy Dzierzgowo, Tadeusza Kościuszki 1 (oparter) środa 7:30-11:30

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Urząd Gminy Stupsk, ul. Henryka Sienkiewicza 10A

czwartek w godz. 7:30-11:30

Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach

Mediatorzy:

Magdalena Sawicka,

Remigiusz Sawicki,

Marta Konieczna,

Magdalena Rząp

Urząd Gminy Strzegowo, Plac wolnosci 32 lok. 9

piątek 12:00-16:00

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2023-01-12 14:32
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1024
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-12 14:49:02