Szybkie linki

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7707
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.11.03 12:58
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.20 11:27

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Reymonta 6 06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: woda@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 122  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001 roku  Prawo  wodne ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2017  r. , poz. 1121 z późn. zm.)

5. Wymagane dokumenty:
Wniosek

Do  wniosku  należy  dołączyć:
1) operat  wodnoprawny;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy , jeżeli   na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana  -  w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia  wodnoprawnego  na  wykonanie  urządzenia  wodnego;
3) opis  prowadzenia  zamierzonej  działalności  sporządzony  w  języku  nietechnicznym.

Ponadto:

* Do operatu na pobór wód podziemnych, na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych;
* Do operatu na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych   zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy załączyć zgodę  właściciela  tych  urządzeń;
* Do operatu na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez  kilka  zakładów  dołącza  się  projekt  instrukcji  gospodarowania  wodą

6. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat)

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III ust. 24 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) opłata wynosi: 217 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO BP S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z późn. zm.).   

12. Formularze do pobrania:
Brak.

 

  • autor informacji: Urszula Bernaś
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-26 12:44
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 12:58

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, pokój nr 1, tel. (023)655-29-04

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".