Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Biuro Rady Powiatu realizuje zadania z zakresu:

 1. W zakresie obsługi Rady Powiatu:
 2. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady  i poszczególnych Komisji,
 3. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji,
 4. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
 5. prowadzenie rejestru:
         a) uchwał Rady Powiatu,
         b) wniosków i opinii Komisji,
         c) interpelacji i zapytań radnych.
 6. sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Rady Powiatu i komisji stałych,
 7. sporządzanie wyciągów z protokołów z Sesji Rady Powiatu,
 8. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w zakresie działania Rady,
 9. ewidencjonowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego,
 10. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zainteresowanym dyrektorom wydziałów,
 11. przekazywanie do realizacji wniosków Komisji i interpelacji radnych do        Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 12. przedkładanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego aktów praw miejscowego uchwalanych przez Radę Powiatu,
 13. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 14. przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu,
 15. organizacyjne przygotowywanie narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
 16. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem informacji między Starostą, Zarządem i Radą   Powiatu,
 17. obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
 18. udostępnianie w Biurze dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu, Komisje i Zarząd Powiatu,
 19. przygotowywanie i przekazywanie list do wypłaty ryczałtów radnych,
 20. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami oraz informacjami radnych Powiatu zobowiązanych do składania tych dokumentów Przewodniczącemu Rady.

   2. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

                   1)           przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,

                   2)           protokołowanie posiedzeń Zarządu,

                   3)           sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów

                                 związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu,

                   4)           sporządzanie wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu,

                   5)           ewidencjonowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego,

                   6)           prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz sporządzanie

                                 informacji o jego pracy na Sesję Rady Powiatu.

 

 

   3. Wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.
   4. Biuro Rady Powiatu podlega bezpośrednio Sekretarzowi, ale jako komórka organizacyjna

       zapewniająca obsługę Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, wykonuje również

       polecenia Przewodniczącego Rady Powiatu i Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

  

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-18 13:53

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, p. 22; II.p; tel. 23 654 96 21, e-mail: rada@powiatmlawski.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13631
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-18 13:53