Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Kierownik Biura Rady Powiatu - Joanna Marcinkowska  tel. 23 654 96 21

Biuro Rady Powiatu realizuje zadania:

1. W zakresie obsługi Rady Powiatu:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady poszczególnych Komisji,

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji,

3) protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,

4) prowadzenie rejestru:

a) uchwał Rady Powiatu,

b) wniosków i opinii Komisji,

c) interpelacji i zapytań radnych.

5) sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Rady Powiatu i komisji stałych,

6) sporządzanie wyciągów z protokołów z Sesji Rady Powiatu,

7) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w zakresie działania Rady,

8) ewidencjonowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego,

9) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zainteresowanym dyrektorom wydziałów,

10) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu z wyłączeniem uchwał, które w imieniu Starosty przekazywane są przez Wydział Finansowo – Budżetowy do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

11) przekazywanie do realizacji wniosków Komisji i interpelacji radnych do  załatwianiem do Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich  załatwianiem,

12) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

13) przyjmowanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu,

14) organizacyjne przygotowywanie narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,

15) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem informacji między Starostą, Zarządem i Radą Powiatu,

16) obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

17) udostępnianie w Biurze dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu, Komisje i Zarząd Powiatu,

18) przygotowywanie i przekazywanie list do wypłaty ryczałtów radnych,

19) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami oraz informacjami radnych Powiatu zobowiązanych do składania tych dokumentów Przewodniczącemu Rady,

2. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,

2) protokołowanie posiedzeń Zarządu,

3) sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu,

4) sporządzanie wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu,

5) ewidencjonowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego,

6) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz sporządzanie informacji o jego pracy na Sesję Rady Powiatu,

3. Wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.
4. Biuro Rady Powiatu podlega bezpośrednio Sekretarzowi, ale jako komórka organizacyjna zapewniająca obsługę Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, wykonuje również polecenia Przewodniczącego Rady Powiatu i Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

 

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2012-10-18 13:53
  • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 15:50

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, p. 22; II.p; tel. 23 654 96 21, e-mail: rada@powiatmlawski.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16703
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-27 15:50