Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Biuro Rady Powiatu

Kierownik Biura Rady Powiatu

Joanna Marcinkowska, tel. +48 (23) 654 96 21

Zadania Biura Rady Powiatu

 1. 1. W zakresie obsługi Rady Powiatu:
  1. gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady poszczególnych Komisji,
  2. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i jej Komisji,
  3. protokołowanie obrad Rady i posiedzeń Komisji,
  4. prowadzenie rejestru:
   1. uchwał Rady Powiatu,
   2. wniosków i opinii Komisji,
   3. interpelacji i zapytań radnych.
  5. sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Rady Powiatu i komisji stałych,
  6. sporządzanie wyciągów z protokołów z Sesji Rady Powiatu,
  7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w zakresie działania Rady,
  8. ewidencjonowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego,
  9. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, zainteresowanym dyrektorom wydziałów,
  10. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu z wyłączeniem uchwał, które w imieniu Starosty przekazywane są przez Wydział Finansowo-Budżetowy do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  11. przekazywanie do realizacji wniosków Komisji i interpelacji radnych do załatwianiem do Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
  12. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
  13. przyjmowanie oraz załatwianie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady Powiatu,
  14. organizacyjne przygotowywanie narad, spotkań i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady,
  15. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem informacji między Starostą, Zarządem i Radą Powiatu,
  16. obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
  17. udostępnianie w Biurze dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Powiatu, Komisje i Zarząd Powiatu,
  18. przygotowywanie i przekazywanie list do wypłaty ryczałtów radnych,
  19. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi i innymi oświadczeniami oraz informacjami radnych Powiatu zobowiązanych do składania tych dokumentów Przewodniczącemu Rady,
 2. W zakresie obsługi Zarządu Powiatu:
  1. przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
  2. protokołowanie posiedzeń Zarządu,
  3. sporządzanie protokołów oraz opracowywanie innych dokumentów związanych z posiedzeniami Zarządu Powiatu,
  4. sporządzanie wyciągów z protokołów posiedzeń Zarządu Powiatu,
  5. ewidencjonowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Mławskiego,
  6. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Zarządu oraz sporządzanie informacji o jego pracy na Sesję Rady Powiatu,
 3. Wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.
 4. Biuro Rady Powiatu podlega bezpośrednio Sekretarzowi, ale jako komórka organizacyjna zapewniająca obsługę Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, wykonuje również polecenia Przewodniczącego Rady Powiatu i Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-10-18 13:53
 • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 15:50

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, p. 22; II.p; tel. 23 654 96 21, e-mail: rada@powiatmlawski.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18345
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-27 15:50:01