Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2016
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.05.18 12:45
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.08.17 13:50

Treść strony

Wydanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowej

 

1. Wydanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowej

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji.

3. Podstawa prawna:

1) Art. 15 oraz art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155).

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz 1414 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. z dnia 26 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 270)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

 


4. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wymianę w/w dokumentów (dostępny w Starostwie, pokój nr 1)
2. Załączniki:
a) kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji
b) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
c) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy
e) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załaczyć fotografię przedstawiająca osobę z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zogdnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

5. Opłaty:
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto) za wydanie:
- prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 0,50 zł

78821300082003040245920001 - opłaty za wydanie prawa jazdy

24821300082003040245920003 - opłata ewidencyjna i opłata skarbowa
6. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty złożenia wniosku o wymianę prawa jazdy
W terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku następuje elektroniczny przekaz
danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wyprodukowane dokumenty wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta,

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 655 29 17,
pokój nr 1 lub tel. 654 20 84 pokój nr 8

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

9. Formularze do pobrania:
Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie, która je dostarcza do Wydziału Komunikacji, gdzie są one wydawane zainteresowanym.

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-09-08 12:36
  • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-18 12:45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".