Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 2097
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.16 14:04
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 15:55

Treść strony

Wydanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowej

                                               KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDANIE POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

NAZWA WYDZIAŁU:


Wydział Komunikacji.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Art. 15 oraz art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015 poz. 155).

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz 1414 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. z dnia 26 stycznia 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 270)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

 


WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wymianę w/w dokumentu pok. nr 1,8
2. Załączniki:
a) kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji
b) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
c) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy
e) wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załaczyć fotografię przedstawiająca osobę z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zogdnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,
f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pok. nr 1,8

OPŁATY:


Opłata za wydanie:
- prawa jazdy - 100 zł,
- opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 wgodz. od 8:00 do 14:00

Należna opłątę skarbową można uiścić:

1. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00

2. w kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie lub kasie Urzędu Miasta

3. przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 41 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Do 30 dni od daty złożenia wniosku o wymianę prawa jazdy
W terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku następuje elektroniczny przekaz
danych do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wyprodukowane dokumenty wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego podaniu sposobu przekazania:
- bezpośrednio za pokwitowaniem,
- za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od producenta,TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

FORMULARZE DO POBRANIA:
 w załączeniu

 

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2010-09-08 12:36
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-10-16 14:04

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".