Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                             

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDANIE POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U z 2023, poz. 622 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2019, poz. 58)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U  z 2023 poz. 775 ze zm.)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013, poz. 83)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016,poz. 702)

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wymianę dostępny w Wydziale Komunikacji
2. Załączniki:
a) kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji
b) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
c) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy

e) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy

 

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  a)     sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki. Realizacja zamówienia dokumentu do 9 dni roboczych

   b) do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

   c)  do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłat itp.)
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma

DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2017-10-20
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2010-09-08 12:36
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7848
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:31:52