Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

                                             

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDANIE POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 23 655 29 17, 23 654 20 84 , pok. nr 1,8

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. – w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wymianę w/w dokumentu pok. nr 1,8
2. Załączniki:
a) kopia aktualnego świadectwa kwalifikacji
b) kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
c) kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
d) kserokopia posiadanego prawa jazdy

e) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

f) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pok. nr 1,8

OPŁATY:

100 zł – opłata za wydanie prawa jazdy

0,50 zł – opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowej w prawie jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  a)     sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki. Realizacja zamówienia dokumentu do 9 dni roboczych

   b) do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

   c)  do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłat itp.)
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie ma

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Musi musi być jednostronny!

FORMULARZE DO POBRANIA:
 w załączeniu

 

drukuj ()

 • autor informacji: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2010-09-08 12:36
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 15:50
 • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-18 09:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-11 15:50

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712036
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony