Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zakończenie postępowania

IRŚ.6740.848.2021                                                                                                    Mława 13.12.2021r.

 

 

 Gospodarstwo Rolne Marcin Andrzej Śliwiński

 1.              Siemiątkowskiego 20

                        06-540 Radzanów

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Starostwo Powiatowe  w Mławie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie :

inwestora Gospodarstwo Rolne Marcin Andrzej Śliwiński siedziba R. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów – Rozbudowa Fermy Drobiu Luszewo II – 3 budynków inwentarskich kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 254 544 szt. (1018,176 DJP) brojlerów kurzych w systemie chowu ściółkowego wraz z niezbędną infrastrukturą - ob. kat. II na działkach o nr ewid. 236/3, 237/1 i 238/1 położonych w m. Luszewo, gm. Radzanów zostało zakończone.                                                                       

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz.735), 

          Starostwo Powiatowe  w Mławie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska

 1. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

uprzejmie informuje, że stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie.

Na powyższe wyznaczam termin  5 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Gospodarstwo Rolne Marcin Andrzej Śliwiński ul. Siemiątkowskiego 20, 06-540 Radzanów
 2. Wójt Gminy Radzanów (z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zwrot w ustawowym terminie)
 3. a/a
 4. Gmina Radzanów

 

Sporządził:

MK/MK

drukuj (Zakończenie postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Michał Krawczyk
  data wytworzenia: 2021-12-14
 • opublikował: Michał Krawczyk - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-15 11:14

Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę fermy Drobiu