Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

                                                        KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WPISYWANIE DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW/WYKŁADOWCÓW

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel.23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U.2019 r. poz. 341 ze zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji ( Dz. U. z 2019, poz. 1200)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 2096 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

a)  wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

b) fotografia

c)orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora

d) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

e) zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jeśli jest wymagane

f) zaświadczenie o niekaralności

g) zaświadczenie o ukończeniu kursu na kandydatów na instruktorów/wykładowców/ kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców

h) dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

OPŁATY:

 opłata za wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców 50zł,

 1zł  - oplata ewidencyjna

 należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66102015920000230202627149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Mławie, na który należy dokonać opłaty ewidencyjnej 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wydanie decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji instruktorów/wykładowców oraz wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia o wpisie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki

2) do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

3) do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane

w termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku)


TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami Starosta zgłasza kandydata na instruktora/wykładowcę w zakresie określonej kategorii prawa jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w egzaminu starosta wpisuje do ewidencji instruktorów/wykładowców kandydata spełniającego warunki ustawowe.

FORMULARZE DO POBRANIA:

w załączeniu

 

 • autor informacji: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-11 11:10
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-21 15:31

wniosek o wpis do ewidencji

  • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-18 13:51
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 10:25
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-20 10:24

Opis strony

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.2011 Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2256
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-21 15:31

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8537667
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-05 14:36

Stopka strony