Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej Dębsk - Szydłowo oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego zbiornika i wprowadzanie wód opadowych i roztowpowych z obiektu restauracji McDonalds w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Mławie pochodzących z terenu zakładu NOVAGO Sp. z o. o. w m. Uniszki Cegielnia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-26
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-26 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych (z terenu części wschodniej m. Strzegowo) do rz. Wkry (wylotem na dz. nr 668/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-21 14:16

Obwieczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprwnego na pobóe wód podziemnych z utworów czwartorzedowych za pomocą dwuotworowego ujecia zlok. na terenie Fermy Drobiu w m. Bońkowo Kościelne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-18 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 13:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj. stawu poprzez umocnienie dna oraz rowu melioracyjnego zlok. na dz. nr 141/1, 141/3, 146/4 w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 11:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni będacej własnością CEDROB S. A. Ujazdówekz Fermy drobiu Luszewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-18 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Giednia gm. Szydłowo (dz. nr 2/1

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-29
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-29 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-29 15:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych zlok. na dz. nr 105/3 obręb Uniszki Cegielnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-21 10:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Mławie z drogi wojewódzkie Mława-Przasnysz-Ostrołęka nr 544

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-21 10:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rz. Seracz z terenów położonych przy ul. 18 Stycznia w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-17 07:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem przepustu w ramach zadania pn. Budowa Alei św. Wojciecha w Mławie - Etap III

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-13 12:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z zakładu Produkcyjnego Uniszki Cegielnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-13 12:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące rz. Seracz linii energetycznej w rurze osłonowej w Mławie (dz. nr 4208)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-10 14:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z Fermy drobiu w m. Luszewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-08
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-08 13:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-08 13:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z Fermy Drobiu w m. Wola Szydłowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-08 13:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Starosty Mławskiego na wprowadzanie do ziemi - rowu melior. w m. Dunaj ściekówprzemysłowych z instalacji do uboju i przetwórstwa drobiu oraz do produkcji alkoholu etylowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-06
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-06 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-06 14:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni z Fermy drobiu w m. Kuklin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-03
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-03 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-03 15:43

Obwieszczenie o wszczęsciu postanowienia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe pod dnem rzeki Mławki w obrębie Ratowo gm. Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-27 15:29

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji w zakresie zmiany zapisów w orzeczeniu dot. poboru wód podziemnych ma terenie obrębu Wyszyny Kościelne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-08-16
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-08-17 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-17 12:23

Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego do rowu "M" zlokalizowanego na działce nr ew. 141/3 obręb Dzierzgowo.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-08-16
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-08-17 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-17 12:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej Dąbrowa-Mdzewo-Rudowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-09 09:37

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie o wydaniu w dniu 04.08.2021 r decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-06 12:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych w Szydłowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-03 13:07

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę zapisów decyzji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podzienych z ujecia ( 2 studni) wód podziemnych w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-03 13:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Mławskiego dotyczącej wprowadzania do rz. Seracz wód opadowych i roztopowych przy ul. Nowoleśnej w Mławie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-22 15:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlok na dz. nr 3086/1 w Mławie do rz. Seracz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-22 15:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia 2 studni w m. Bońkowo Kościelne (dz. nr 368)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 14:59

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodych ulic w Mławie w obrębie 11 Mława Scalenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 09:27
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) ul. Cmentana w Mławie m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-01 15:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania ścieków przemysłowych z myjni samochowdowej oraz wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw przy ul. Grzebskiego w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-28 09:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujetych w system kan. deszczowej z terenu części m. Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-17 12:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę rowu i przepustu drogowego w m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-11 12:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do oczyszczalni w Ujazdówku dla Fermy drobiu Bońkowo Podleśne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-07 11:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do oczyszczalni w Ujazdówku dla Fermy drobiu Wróblewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-07 11:12

Zawiadominie o wszczęciu potępownia w sprawie udzielenia powolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-25 15:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztowpowych do rz. Seracz i wykonanie urządzeń wodnych (2 wyloty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-18 08:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej w m. Gradzanowo Zbęskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-05-12
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-05-12 08:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-12 08:06

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Bieżanki (dz. nr 28/1 obręb Bonkowo Podleśne i dz. nr 45/1 w obrębie Bonkowo Kośc.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-04-27
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-04-27 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-04-27 15:39

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Seracz w Mławie (dz. nr 663/4)w obrębie Miasto Mława gazocigu śr. ciśnienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-29 08:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie mostu urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk-Radzanów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-17 09:29

Zawidomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych oczyszczony na biologicznej oczyszczlni przy szkole podstawowej w m. Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 11:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego studni głebinowej i pobór wód podziemych w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 11:33

Zawiadomienie o wszczęciu post. o wydanie pozwol. wodnoprwanego na wprowadzaniu wód popłucznych do ziemi za pomocą czterech studni chłonnych zlok. na dz. nr 753/2 obręb Kęczewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-04 11:00

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.01.2021 r decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-03-03
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-03 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-03 12:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych na dz. nr 549 w m. Wyszyny Kośc. oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztop. z terenu drogi gminnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-25 15:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego - rowu przydrożnego wraz z 12 wylotami wód opadowych lub roztopowych , wykonie odcinka rowu krytego i przebud. rowu melior. oraz odprowadzanie wód opad. i roztop. w ramach zadnia Rozbudowa drogi Wyszyny Kośc.-Trzcianka - Kol.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-25 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na przebudowę urządzenia wodnego - zbiornika wodnego na dz. nr 549 obreb Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-23 09:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wodnego na dz. nr 1906 obręb Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-04 11:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na przekroczenie rz. Seracz projektowaną linią energetyczną 0,4 kV w rurze osłonowej (dz. nr 826 Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-19 10:20

Zawidomienie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzenia wodnego studni oraz pobór wód podziemnych w m. Sułkowo Polne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-14 13:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na prowadzenie przez wody płynace rz. Seracz przepustu wykonanie urządzeń wodnych (przepustów, przewodów w rurociągach osłonowych) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Al. św. Wojciecha w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-14 13:53

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych , wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód roztopowych i opadowych związ. z przebudową mostu na rz. Tanka w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-12 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzeń wodnych stawu oraz rowu melioracyjnego w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-12 13:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu zlok. w m. Wiśniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-29 08:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu zlok. w m. Bońkowo Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-07 14:10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wisniewo prowadzonej przez EiM Koźlakiewicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-02 13:23
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 13:23

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-30 09:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wróblewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-30 09:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wojnówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-24 14:21

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód rzeki Seracz z przydomowej oczyszczalni ścieków zlok. w Mławie. przy ul. K.K.Baczyńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-18 13:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-16 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Wuyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-09 15:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na likwidację urządzeń wodnych rowów przydrożnych i innyh niż przydrożne wraz z zarurowanieniem przy drogach w m. Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-29 15:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego zlok. na Fermie drobiu w m. Kowalewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-28 10:12

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu w Miączynie Dużym dla NOVAGO Sp. z o. o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-26 15:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw w m. Strzegowo Osada

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-20 12:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-29 11:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego dwóch studniu do poboru wód podziemnych w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-29 10:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobów wód podziemnych z dwóch studni w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-24 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie do urządzeń kan. bedących wł. innego podmiotu (punktu zlewnego w Mławie) scieków przemysłowych ze stacji paliw, punktu skupu odpadów złomu oraz myjni w Mławie przy ul. Niskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-21 12:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-chłonnego w m. Strzegowo Osada gromadzącego wody opadowe i roztopowe ze stacji paliw.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-21 12:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Kowalewo gm. Wiśniewo dla Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-31 15:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Wyszyny Kościelne gm. Stupsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-17 15:00

zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w korycie rzeki Wkry na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi Radzanów-Drzazga

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-11 09:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-11 08:56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu m Bokowo Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-05 15:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu prowadzonej przez PIE Koźlakiewicz-Bońkowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-05 15:08

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o legalizacji urządzenia wodnego dewóch studni w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-31 15:23

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozw. wodnopr na wprowadzanie ścieków z fermy drobiu w m. Wojnówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-29 15:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-29 15:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-17 15:19

zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie legalizacji ujecia wód podziemnych dwóch studni w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-17 15:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego do rowu melioracyjnego nadz. nr 459 w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 08:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z drogi gm. w m. Konopki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 08:37

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu na odpr. wód opadowych do rz. Seracz w MławieMławie

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-23 12:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszcz. z oczyszczalni w Szreńsku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-23 12:50

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu M.R. w m. Bębnowo do oczyszczalni w Glinojecku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:50

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu w m. Bębnowo do oczyszczalni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:47

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Zakładu recyklingu odpadów w m. Mława do oczyszczalni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:43

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Zakładu REGFOL w m. Stara Otocznia do oczyszczalni

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-06-15
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-06-15 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:40

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 24 studni chłonnych w Mławie

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-09 11:11

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o legalizacji urządz