Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Bębnowo gm. Radzanów dla potrzeb Fermy Drobiu

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-02-10 13:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Żurominek dla potrzeb wezła betoniarskiego

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-27 09:01

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie udzielnia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w m. Dzierzgowo na rz. Tamka i wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-14 09:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Kuklin na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego Oczyszczalni w Ujazdówku

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-07 14:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Bojanowo na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego Oczyszczalni w Ujazdówku

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-30 10:13

Zawidomienie o wszczeciu postępowania o wydnie pozwolenia wodnoprwnego na wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdtniania wody w m. Proszkowo gm. Szreńsk

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-17 10:19

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla przebudowy drogi gminnej w m. Szreńsk

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-18 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Bońkowo na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-06 15:16

Zawidomienie o wszczeciu postępowania o wydnie pozwolenia wodnoprwnego na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego wytworzonych na Fermie drobiu w m. Rochnia

  • autor informacji: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-11-06 15:14
 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-06 15:13

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych innego operatora dla Fermy drobiu w Podkrajewo

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-29 15:31

Zawiadomienie o postępowniu w sprawie wydnia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego w Mławie (dz. nr 3043/1)

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-21 14:09

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi na dz. nr 54 Jeże

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-14 15:27

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi na dz. nr 94/2 w m. Krzywonoś

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-14 15:24

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydnia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rz. Seracz i dwóch wlotów odpr. wdy opadowe i roztopowe w Mławie dz. nr 826

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-09-16 13:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakadu Drobiarskiego w Mławie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-09-13 09:52

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabiornika chłonno-odparowującego z wylotem na dz. nr 120/2 w m. Parcele Łomskie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-19 10:49

Zawiadomienie o zmianie terminu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PKP na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych linii kolejowej E65

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-13 13:38
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 13:42

Obwieszczenie o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Zakładu Kambut Inwestycje w 2017 roku

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-06 12:45

Obwieszczenie - zawidomienie wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, wykonanie urządzeń wodnych, likwidację rowów przydrożnych... w związku z przebudową drogi Wiśniewo - Wola Szydłowskaa

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-01 14:02
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych z Zakadu Drobiarskiego w Mławie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-29 09:11

Zawiadomienie o postępowaniu w sprzwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kablem pod dnem rz. Seracz i Mławski

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-29 09:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wodnego w m. Zgliczyn Witowy

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-23 09:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnopr. na przejście kablem świtłowod. pod dnem rz. Giedniówka w m. Szydłowo

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-17 15:47

Zawiadomienie o postępowaniu w sprzwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kablem światłowod. pod dnem rz. Dunajczyk w m. Strzałkowo

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-17 15:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w droze pow. w m. Wyszyny Kośc.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-08 14:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów scieków przemysłowych z FAST-FOL Gadomscy Sp. J. w Mławie przy ul. Granicznej 1D

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-03 10:51

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na udzielonego PKP na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych linii kolejowej E7

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-18 10:15

Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania Budowa drogi S7 odcinek Strzegowo-Pieńki

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-11 12:15

Wszczecie postępowania w sprawie zminy pozwolenia wodnoprawnego znak:RŚ.6341.43.2017 w zakresie zmiany siedziby spółki

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-29 15:48

Obieszczenia o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i legalizacje otworu studziennego dla fermy drobiu w m. Bońkowo Koscielne

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-29 15:42

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego nadla zadania pn. "Budowa drogi S7 Olsztynek S51-Płońsk odcinek Strzegowo - Pieńki

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-28 12:08

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Lewiczyn

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-28 12:01

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadznie scieków do punktu zlewnego z zakładu ARGO-FILM w Mławie

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 15:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj. Nr563 w m. Turza Mała

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj. Nr 615 w m. Stupsk

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj w m. Nosarzewo Borowe

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu na dz. nr 391 obreb Szydłowo do rz. Giedniówki

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-21 13:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu na dz. nr 3710 do rz. Seracz w Mławie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-21 12:56

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do punktu zlewnego powstajacych na fermie drobiu w m. Zgliczyn Witowy

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-20 10:44

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego i udzieleniu nowego na wprowadzanie ścieków ocztszczonych do ziemi w m. Stare Kosiny (dz. nr 50/7)

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-06 10:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację otworu studziennego oraz pobór wód dla Ferma Drobiu Miączyn gm. Szreńsk

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-04-24 09:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprwanego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla zadania Budowa drogi S7 odcinek Strzegowo-Pieńki

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-04-15 15:31

Zawidomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na przejscie pod dnem rz. Seracz przyłaczem wodociąg. oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-04-08 15:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków oczyszonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni do rz. Seracz w Mławie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-12-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-12-27 15:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków przemysłowych z PKS Mława S.A. do miejskiej oczyszczalni

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-12-21 14:53
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-21 14:56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw (dz. nr 330/1 w Wiśniewie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-12-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-12-03 14:24

Zawiadomienie o wszczęciu postepownia wodnoprwnego na odprowadzanie scieków do urządzeń kanalizacji bedących własnością innych podmiotów

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-11-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-11-19 13:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni zlok na dz. nr 839 pbreb 0032 Marysinek gm. Strzegowo

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-30 10:08

Obwieszczenie Zarządu Powiatu Mławskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie ustanowienia strefy ochronnej.

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-19 10:28
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-19 10:42

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakładu Wybijania Jaj i Pasteryzacji Masy Jajecznej w m. Wiśniewo do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-08-06 14:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Wróblewo dz. nr 199 gm. Radzanów

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-08-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-08-21 14:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do rzeki Seracz w Mławie

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-08-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-08-31 08:50

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoptrawnego na piętrzenie wody i pobór z rzeki Mławki dla potrzeb stawu na dz. nr 617/2 obr. Piekiełko

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-09-06 13:50

Zawidomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Curtis Development Sp. z o. o. w Krzywonosi

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-03-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-03-20 10:35

Obwieszczenie o wydaniu poz2wolenia wodnoprawnego na odprowadznie scieków do kanalizacji z zakładu YETICO Mława przy ul. Nowej 25

 • autor informacji: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-03-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-03-28 15:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1078
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-10 13:52

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8181334
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-17 13:49

Stopka strony