Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprwanego na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Rozbudowa drogi gminnej Bolewo-Sułkowo-Kolonia..."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2023-01-23 13:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 1 w m. Parcele Łomskie gm. Lipowiec Kościelny

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2022-12-16
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-12-16 11:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2023-01-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2023-01-11 13:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2023-01-20
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2023-01-20 08:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-12-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-12-16 11:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Fermy Drobiu w m. Modła na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Ujazdówek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-11-15 15:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie urzadzeń wodnych, likwidację obiektu mostowego i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych w ramch realizacji inwestycji pn. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2022-11-08
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-11-08 15:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-11-08 15:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Fermy Drobiu Wróblewo 4 na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-11-07 15:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą studni zlok. na dz. nr. 199 obr. Wróblewo gm. Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-26 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla fermy drobiu w m. Konotopa na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Ujazdówek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-26 09:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Fermy Drobiu Ratowo 1 na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Ujazdówek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-26 09:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla Fermy Drobiu Ratowo 2 na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Ujazdówek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-25 08:50

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprwanego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków w Ujazdówku dla Fermy drobiu Ratowo 3.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-18 09:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch otworów studziennych zlok. na dz. nr. 368 Bonkowo Kośc. gmina Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-10 14:02

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wsprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku z Fermy Drobiu Wróblewo 3 gm. Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-10 13:59

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wsprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku z Fermy Drobiu Wróblewo 4 gm. Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-10 13:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprwanego na likwidację części rowu R-L3 na dz. nr 24 obręb Konopki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-26 15:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie powolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu scieków oczyszczonych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Kowalewie poprzez istniejący system rozsączający do ziemi na terenie dz. nr 407/1 w m. Kowalewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-26 09:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie powolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika ret. wraz z wylotem wód opadowych i roztopowych w m. Uniszki Zawadzkie (dz. nr 142/8).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-24 12:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z terenu stacji paliw w Strzegowie (dz. nr. 200/1).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-24 10:46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dwóch studni i wylotu wód popłuczcnych na dz. nr 98 obręb Krajewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-02 14:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządze4ń wodnych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji "Budowa zachodniej obwodnicy Mławy..."

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-06-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-17 14:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, pochodzących z działalności restauracji zlokalizowanej przy ul. Płockiej 132 w Mławie, na działce nr ew. 614/2 obręb Mława Scalenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-28 15:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wprowadzanie do wód rz. Seracz wód opadowych i roztopowych w granicach m. Mława z obszaru zlewni nr 10-13 rz. Seracz oraz przebudowę wylotów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-06-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-14 09:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wprowadzanie do wód rz. Seracz wód opadowych i roztopowych w granicach m. Mława z obszaru zleni oraz przebudowę wylotów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-08 14:38
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-11 10:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wsprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie ścieków do Oczyszczalni Ścieków w Ujazdówku z Zakładu Pakowania Jaj w Wiśniewie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-29 12:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów drogowych, likwidację przepustu oraz budowę nowych przepustów w ramach zadania: Rozbudowa drogi woj. nr 544 w m. Nosarzewo Borowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-21 13:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego i przebudowę przepustu dla przdsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś-Grzebsk- Nowe Brzozowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-03-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-25 14:14

Obwieszczenie PZW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-03-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-16 12:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 4640W i przebudowę rowów przydrożnych i przepustów oraz wykonanie wylotów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-03-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-09 10:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację wylotu zlok. na dz. nr 474 obręb Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-03-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-02 15:20

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni będacej własnością CEDROB S. A. Ujazdówek z Fermy drobiu w m. Bonkowo Kościelne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-02-28 13:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu "GPZ Mława" stacji elektroenergetycznej w Mławie przy ul. Nowej (dz. nr 287/2)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-01-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-24 11:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługew wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej na terenie "GPZ Olechinek) (dz. nr 619/4 w Mławie przy ul. Płockiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-01-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-21 12:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodych rowów i przepustów oraz wylotów i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji inwestycji Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W gm. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-01-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-11 10:47

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie na usługe wodną dla inwestycji"Rozbudowa ulic Zabrody Ogrodwowa, Sadowa i Krucza w Mławie"

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2022-01-03
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-01-03 09:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-03 09:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na odprowadzanie ścieków z zakładowej oczyszczalni ścieków w m. Dunaj

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-22 14:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla zakładu w m. Uniszki Cegielnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-22 14:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnychtj. ,przebudowa rowu, wykonaie wylotu, likwidacja przepustów, budowa nwego obiektu mostowego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (rz. Seracz w Mławie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-12-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-16 09:12

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Bolewo-Sułkowo-Kolonia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-12-02
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-12-02 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-02 09:25

Obwieszczenie o postępowniu w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Gradzanowo Zbęskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-30 11:22

Obwieszczenie o postępowniu w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Rydzyn Szlachecki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-29 15:44

Obwieszczenie o postępowniu w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Bojanowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-29 15:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Wkra w m. Radzanów kablem lini telekom

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-29 15:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia ulic Ogrodowej, Sadowej i Kruczej w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-29 15:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienie linii kolejowej , szlak Konopki - Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-25 15:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodych rowów i przepustów dla planowanej rozbudowy drogi gminnej w m. Sułkowo Borowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-02 14:09

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Mławie pochodzących z myjni smochodowej zlok. w Mławie przy ul. Płockiej 73

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-02 14:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej Dębsk - Szydłowo oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego zbiornika i wprowadzanie wód opadowych i roztowpowych z obiektu restauracji McDonalds w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Mławie pochodzących z terenu zakładu NOVAGO Sp. z o. o. w m. Uniszki Cegielnia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-26
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-26 12:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-26 12:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych (z terenu części wschodniej m. Strzegowo) do rz. Wkry (wylotem na dz. nr 668/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-21 14:16

Obwieczenie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprwnego na pobóe wód podziemnych z utworów czwartorzedowych za pomocą dwuotworowego ujecia zlok. na terenie Fermy Drobiu w m. Bońkowo Kościelne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-18 13:46

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 13:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj. stawu poprzez umocnienie dna oraz rowu melioracyjnego zlok. na dz. nr 141/1, 141/3, 146/4 w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 11:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni będacej własnością CEDROB S. A. Ujazdówekz Fermy drobiu Luszewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-10-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-18 11:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-10-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-18 11:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Giednia gm. Szydłowo (dz. nr 2/1

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-29
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-29 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-29 15:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych zlok. na dz. nr 105/3 obręb Uniszki Cegielnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-21 10:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych w Mławie z drogi wojewódzkie Mława-Przasnysz-Ostrołęka nr 544

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-21 10:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rz. Seracz z terenów położonych przy ul. 18 Stycznia w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-17 07:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego wraz z wykonaniem przepustu w ramach zadania pn. Budowa Alei św. Wojciecha w Mławie - Etap III

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-13 12:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z zakładu Produkcyjnego Uniszki Cegielnia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-13 12:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące rz. Seracz linii energetycznej w rurze osłonowej w Mławie (dz. nr 4208)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-10
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-10 14:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z Fermy drobiu w m. Luszewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-08
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-08 13:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-08 13:54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu z Fermy Drobiu w m. Wola Szydłowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-08 13:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania decyzji Starosty Mławskiego na wprowadzanie do ziemi - rowu melior. w m. Dunaj ściekówprzemysłowych z instalacji do uboju i przetwórstwa drobiu oraz do produkcji alkoholu etylowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-06
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-06 14:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-06 14:19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni z Fermy drobiu w m. Kuklin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-09-03
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-03 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-03 15:43

Obwieszczenie o wszczęsciu postanowienia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe pod dnem rzeki Mławki w obrębie Ratowo gm. Radzanów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-27 15:29

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji w zakresie zmiany zapisów w orzeczeniu dot. poboru wód podziemnych ma terenie obrębu Wyszyny Kościelne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-08-16
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-08-17 12:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-17 12:23

Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodoprawnego na wykoanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego do rowu "M" zlokalizowanego na działce nr ew. 141/3 obręb Dzierzgowo.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-08-16
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-08-17 12:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-17 12:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykoanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej Dąbrowa-Mdzewo-Rudowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-09 09:37

Obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie o wydaniu w dniu 04.08.2021 r decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-06 12:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych w Szydłowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-03 13:07

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę zapisów decyzji PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podzienych z ujecia ( 2 studni) wód podziemnych w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-03 13:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Mławskiego dotyczącej wprowadzania do rz. Seracz wód opadowych i roztopowych przy ul. Nowoleśnej w Mławie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-22 15:39

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlok na dz. nr 3086/1 w Mławie do rz. Seracz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-22 15:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia 2 studni w m. Bońkowo Kościelne (dz. nr 368)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 14:59

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodych ulic w Mławie w obrębie 11 Mława Scalenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 09:27
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-20 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) ul. Cmentana w Mławie m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-01 15:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania ścieków przemysłowych z myjni samochowdowej oraz wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw przy ul. Grzebskiego w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-28 09:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujetych w system kan. deszczowej z terenu części m. Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-17 12:31

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę rowu i przepustu drogowego w m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-11 12:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do oczyszczalni w Ujazdówku dla Fermy drobiu Bońkowo Podleśne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-07 11:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do oczyszczalni w Ujazdówku dla Fermy drobiu Wróblewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-06-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-07 11:12

Zawiadominie o wszczęciu potępownia w sprawie udzielenia powolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-25 15:27

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. udzielenia pozwolenia wodnprawnego na odprowadzania wód opadowych i roztowpowych do rz. Seracz i wykonanie urządzeń wodnych (2 wyloty)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-18 08:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego studni głębinowej w m. Gradzanowo Zbęskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-05-12
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-05-12 08:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-05-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-12 08:06

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Bieżanki (dz. nr 28/1 obręb Bonkowo Podleśne i dz. nr 45/1 w obrębie Bonkowo Kośc.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-04-27
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-04-27 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-04-27 15:39

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Seracz w Mławie (dz. nr 663/4)w obrębie Miasto Mława gazocigu śr. ciśnienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-29 08:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie mostu urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk-Radzanów"