Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Seracz w Mławie (dz. nr 663/4)w obrębie Miasto Mława gazocigu śr. ciśnienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-29 08:58

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie mostu urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla inwestycji "Rozbiórka istniejacego i budowa nowego mostu na rz. Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej Szreńsk-Radzanów"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-17 09:29

Zawidomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych oczyszczony na biologicznej oczyszczlni przy szkole podstawowej w m. Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 11:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego studni głebinowej i pobór wód podziemych w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 11:33

Zawiadomienie o wszczęciu post. o wydanie pozwol. wodnoprwanego na wprowadzaniu wód popłucznych do ziemi za pomocą czterech studni chłonnych zlok. na dz. nr 753/2 obręb Kęczewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-04
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-04 11:00

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 20.01.2021 r decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji Budowa zachodniej obwodnicy Miasta Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2021-03-03
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-03 12:02

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-03-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-03 12:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie wylotu wód opadowych lub roztopowych na dz. nr 549 w m. Wyszyny Kośc. oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztop. z terenu drogi gminnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-25 15:08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego - rowu przydrożnego wraz z 12 wylotami wód opadowych lub roztopowych , wykonie odcinka rowu krytego i przebud. rowu melior. oraz odprowadzanie wód opad. i roztop. w ramach zadnia Rozbudowa drogi Wyszyny Kośc.-Trzcianka - Kol.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-25 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na przebudowę urządzenia wodnego - zbiornika wodnego na dz. nr 549 obreb Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-23 09:01

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika wodnego na dz. nr 1906 obręb Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-04 11:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na przekroczenie rz. Seracz projektowaną linią energetyczną 0,4 kV w rurze osłonowej (dz. nr 826 Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-19 10:20

Zawidomienie o wszczęciu postępowania na wykonanie urządzenia wodnego studni oraz pobór wód podziemnych w m. Sułkowo Polne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-14 13:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na prowadzenie przez wody płynace rz. Seracz przepustu wykonanie urządzeń wodnych (przepustów, przewodów w rurociągach osłonowych) oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z Al. św. Wojciecha w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-14 13:53

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych , wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód roztopowych i opadowych związ. z przebudową mostu na rz. Tanka w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-12 14:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwol. wodnopr. na wykonanie urządzeń wodnych stawu oraz rowu melioracyjnego w m. Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2021-01-12
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-01-12 13:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu zlok. w m. Wiśniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-29 08:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu zlok. w m. Bońkowo Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-07 14:10

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wisniewo prowadzonej przez EiM Koźlakiewicz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-12-02
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-02 13:23
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-02 13:23

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-30 09:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wróblewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-30 09:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu w m. Wojnówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-24 14:21

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków bytowych do wód rzeki Seracz z przydomowej oczyszczalni ścieków zlok. w Mławie. przy ul. K.K.Baczyńskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-18 13:13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-16 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w m. Wuyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-09 15:45

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na likwidację urządzeń wodnych rowów przydrożnych i innyh niż przydrożne wraz z zarurowanieniem przy drogach w m. Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-29 15:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia głębinowego zlok. na Fermie drobiu w m. Kowalewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-28 10:12

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu w Miączynie Dużym dla NOVAGO Sp. z o. o.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-26
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-26 15:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze stacji paliw w m. Strzegowo Osada

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-10-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-20 12:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-29 11:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji urządzenia wodnego dwóch studniu do poboru wód podziemnych w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-29 10:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobów wód podziemnych z dwóch studni w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-24
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-24 15:04

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie do urządzeń kan. bedących wł. innego podmiotu (punktu zlewnego w Mławie) scieków przemysłowych ze stacji paliw, punktu skupu odpadów złomu oraz myjni w Mławie przy ul. Niskiej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-21 12:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-chłonnego w m. Strzegowo Osada gromadzącego wody opadowe i roztopowe ze stacji paliw.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-09-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-21 12:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Kowalewo gm. Wiśniewo dla Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-31 15:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Wyszyny Kościelne gm. Stupsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-17 15:00

zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w korycie rzeki Wkry na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi Radzanów-Drzazga

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-08-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-11 09:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-11 08:56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu m Bokowo Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-05 15:14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu prowadzonej przez PIE Koźlakiewicz-Bońkowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-08-05
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-05 15:08

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o legalizacji urządzenia wodnego dewóch studni w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-31 15:23

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozw. wodnopr na wprowadzanie ścieków z fermy drobiu w m. Wojnówka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-29 15:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Ujazdówku z Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-29 15:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-17 15:19

zawiadomienie o wszczęciu postępownia w sprawie legalizacji ujecia wód podziemnych dwóch studni w m. Kuklin

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-17 15:17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego do rowu melioracyjnego nadz. nr 459 w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 08:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z drogi gm. w m. Konopki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-07-09
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-09 08:37

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu na odpr. wód opadowych do rz. Seracz w MławieMławie

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-23 12:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszcz. z oczyszczalni w Szreńsku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-23 12:50

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu M.R. w m. Bębnowo do oczyszczalni w Glinojecku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:50

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu w m. Bębnowo do oczyszczalni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:47

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Zakładu recyklingu odpadów w m. Mława do oczyszczalni

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:43

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Zakładu REGFOL w m. Stara Otocznia do oczyszczalni

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-06-15
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-06-15 09:41

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-15 09:40

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 24 studni chłonnych w Mławie

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-09 11:11

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego stawu ziemnego w m. Żmijewo-Trojany gm. Stupsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-28 14:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A62 na dz. nr 201 w m. Gradzanowo Włościańskie

komentarze (0) (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego R-A62 na dz. nr 201 w m. Gradzanowo Włościańskie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-22 09:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Stare Łączyno gm. Dzierzgowo dla potrzeb Fermy Drobiu Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-20 15:48

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 4 przepustów drogowych dla przebudowy drogi gminnej w m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 14:42

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu w m. Turza Mała do oczyszczalni w Ujazdówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-07 13:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Mdzewo gm. Strzegowo dla potrzeb Fermy Drobiu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-05 10:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz.Seracz w m. Mławie kablami niskiego napięcia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-04-20 08:47

Zawiadomienie o postępowaniu o udzielnie pozwolenia wodnopr. na wprowadzanie scieków z Fermy Drobiu w m. Trzcianka Kolonia do oczyszczalni w Ujazdówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-11 08:10

Zawiadomienie w spr. udzielnia pozw. wodn. na wprowadzanie ścieków do urządzeń kan . z myjni samochodowej w Mławie przy ul. T. Załęskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-11 08:07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech studni chłonnych na odpr wód opad. i roztop. z terenu stacji paliw w Głużku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-03 13:38

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rz. Gedniówki w m. Nowa Wieś siecią gazociągową

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-02-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-02-21 14:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w m. Żurominek dla potrzeb wezła betoniarskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-27 09:01

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie udzielnia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w m. Dzierzgowo na rz. Tamka i wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-14 09:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Kuklin na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego Oczyszczalni w Ujazdówku

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-01-07
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-01-07 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-07 14:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Bojanowo na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego Oczyszczalni w Ujazdówku

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-30 10:13

Zawidomienie o wszczeciu postępowania o wydnie pozwolenia wodnoprwnego na wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdtniania wody w m. Proszkowo gm. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-17 10:19

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla przebudowy drogi gminnej w m. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-18 09:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprwanego dla Fermy Drobiu w m. Bońkowo na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-11-06 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-06 15:16

Zawidomienie o wszczeciu postępowania o wydnie pozwolenia wodnoprwnego na wprowadzanie ścieków do punktu zlewnego wytworzonych na Fermie drobiu w m. Rochnia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-11-06
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-11-06 15:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-11-06 15:13

Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych innego operatora dla Fermy drobiu w Podkrajewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-29 15:31

Zawiadomienie o postępowniu w sprawie wydnia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego w Mławie (dz. nr 3043/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-21 14:09

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi na dz. nr 54 Jeże

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-14 15:27

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłucznych do ziemi na dz. nr 94/2 w m. Krzywonoś

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-10-14
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-14 15:24

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydnia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rz. Seracz i dwóch wlotów odpr. wdy opadowe i roztopowe w Mławie dz. nr 826

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-09-16 13:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakadu Drobiarskiego w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-09-13 09:52

Obwieszczenie - zawidomienie o postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabiornika chłonno-odparowującego z wylotem na dz. nr 120/2 w m. Parcele Łomskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-19 10:49

Zawiadomienie o zmianie terminu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego PKP na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych linii kolejowej E65

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-13
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-13 13:38
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 13:42

Obwieszczenie o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Zakładu Kambut Inwestycje w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-06 12:45

Obwieszczenie - zawidomienie wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, wykonanie urządzeń wodnych, likwidację rowów przydrożnych... w związku z przebudową drogi Wiśniewo - Wola Szydłowskaa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-08-01
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-08-01 14:02
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-01 14:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych z Zakadu Drobiarskiego w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-29 09:11

Zawiadomienie o postępowaniu w sprzwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kablem pod dnem rz. Seracz i Mławski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-29 09:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wodnego w m. Zgliczyn Witowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-23 09:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnopr. na przejście kablem świtłowod. pod dnem rz. Giedniówka w m. Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-17 15:47

Zawiadomienie o postępowaniu w sprzwie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejscie kablem światłowod. pod dnem rz. Dunajczyk w m. Strzałkowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-17 15:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w droze pow. w m. Wyszyny Kośc.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-08
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-08 14:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów scieków przemysłowych z FAST-FOL Gadomscy Sp. J. w Mławie przy ul. Granicznej 1D

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-07-03
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-07-03 10:51

Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na udzielonego PKP na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych linii kolejowej E7

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-06-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-06-18 10:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-06-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-18 10:15

Obwieszczenie PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania Budowa drogi S7 odcinek Strzegowo-Pieńki

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-06-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-06-11 12:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-06-11
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-11 12:15

Wszczecie postępowania w sprawie zminy pozwolenia wodnoprawnego znak:RŚ.6341.43.2017 w zakresie zmiany siedziby spółki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-29 15:48

Obieszczenia o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i legalizacje otworu studziennego dla fermy drobiu w m. Bońkowo Koscielne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-29
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-29 15:42

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego nadla zadania pn. "Budowa drogi S7 Olsztynek S51-Płońsk odcinek Strzegowo - Pieńki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-28 12:08

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Lewiczyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-28
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-28 12:01

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadznie scieków do punktu zlewnego z zakładu ARGO-FILM w Mławie

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 15:34

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj. Nr563 w m. Turza Mała

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:48

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj. Nr 615 w m. Stupsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:46

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi woj w m. Nosarzewo Borowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-22 10:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu na dz. nr 391 obreb Szydłowo do rz. Giedniówki

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-21 13:03

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylotu na dz. nr 3710 do rz. Seracz w Mławie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-05-21 12:56

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie scieków do punktu zlewnego powstajacych na fermie drobiu w m. Zgliczyn Witowy