Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019r.
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie rocznego planu rzeczowo -finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 4 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 17.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.

Zarządzenie Nr 5 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/2018 Starosty Mławskiego z dnia 7 grudnia 2018r.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Mławskiego z dnia 24 stycznia 2019r.w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 59/2015 Starosty Mławskiego z dnia 21.12.2015r. w sprawie powołania stałych komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Mławskiego z dnia 28.01.2019 w sprawie sposobu postępowania z dokumentacją w wyniku przeprowadzonej reorganizacji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Mławskiego z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2019
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Mławskiego z dnia 30 stycznia 2019r.w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Mławskiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji socjalnej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Mławskiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 12 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 14.02.2019r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2019 roku.
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Mławskiego z dnia 15.02.2019r. w sprawie sposobu postępowania przy wydaniu na wniosek strony kopii akt sprawy o których mowa w art.73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz sposobu ustalenia odpłatności za wydanie kopii akt sprawy.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Mławskiego z dnia 19.02.2019r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
ZARZĄDZENIE NR 15/2019 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Mławskiego z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - Dział Rolnictwa i Środowiska
w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 marca 2019r.w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 19 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 19.03.2019r.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2019 roku.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Mławskiego z dnia 21.03. 2019 r w sprawie powołania Komisji do odbiorów końcowych i przekazania do użytkowania zadania pn. „dostawa i montaż mebli biurowych, szaf przesuwnych archiwum i klimatyzacji w budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A ” w: część nr 1 - dostawa i montaż mebli biurowych wraz z logo, przesłonami okiennymi i okleinami okien część nr 2 - dostawa i montaż szaf przesuwnych do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum część nr 3 wykonanie klimatyzacji
ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: odwołania strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Mławskiego z dnia 28.03.2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mławski.
Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2019r.w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Mławskiego z dnia 02.04.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2018 Starosty Mławskiego z dnia 01.06.2018 w sprawie instrukcji w zakresie ewidencji i dokumentowania obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Mławskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Mławskiego z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie nr 28 Starosty Mławskiego z dnia 29.04.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o odwołanie Pani Wioletty Rybki z wicedyrektora Zespołu szkół nr 1 w Mławie.
Status nieaktualne: Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10 maja 2019r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10 maja 2019r.w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Mławskiego z dnia 20.05.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Mławskiego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 23.05.2019r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej
Status nieaktualne:Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Mławskiego z dnia 03.06.2019r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska - Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 39/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej jako działka gruntu nr 711 o powierzchni 0,1300 ha
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Mławskiego z dnia 21.06.2019 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie zlokalizowanego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Mławie za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej jako działka gruntu nr 711 o powierzchni 0,1300 ha
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12.08.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2019r.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Mławskiego z dnia 16.08.2019r.w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Mławskiego z dnia 27.08.2019r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Mławskiego z dnia 27.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn. "remont pomieszczenia w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9".
Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Mławskiego z dnia 29.08.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o powołanie Pani Urszuli Godlewskiej na wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie.
Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Mławskiego z dnia 06.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o powołanie Pani Agnieszki Sosnowskiej na wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im Stanisława Wyspiańskiego Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10.09.2019 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadanie inwestycyjnego: Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława
Zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Mławskiego z dnia 18.09.2019r.w sprawie wyrażenia opinii o powołanie Pani Katarzyny Krzywdy na stanowisko kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie ul. Zuzanny Morawskiej 29.
Zarządzenie Nr 54/2019 Starosty Mławskiego z dnia 19.09.2019r. w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
ZARZĄDZENIE NR 55/2019 STAROSTY POWIATU MŁAWSKIEGO z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 56/2019 Starosty Mławskiego z 02.10.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Mławskiego z dnia 02.10.2019r. w sprawie przyznania nagród Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 2019 roku.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Mławskiego z dnia 02.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 r.
Zarządzenie Nr 59/2019 Starosty Mławskiego z dnia 17.10.2019r.w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Mławskiego z dnia 21.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019r.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Mławskiego z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Mławskiego z dnia 05.11.2019r. w sprawie zmiany w sprawie procedury realizacji Umowy na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 63 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Mławskiego z dnia 06 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych
oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 66/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.11.2019 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 67/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12.11.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Starosty Mławskiego z dnia 07.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019r.
Zarządzenie Nr 68/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 69/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
Zarządzenie nr 70/2019 Starosty Mławskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz ul. Stary Rynek 10
Status nieaktualne: Zarządzenie Nr 71/2019 Starosty Mławskiego z dnia 02 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 72/2019 Starosty Mławskiego z dnia 03 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 73/2019 Starosty Mławskiego z dnia 04 grudnia 2019r.w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 74 /2019 Starosty Mławskiego z dnia 05.12.2019r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 75/2019 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 76/2019 Starosty Mławskiego z dnia 06.12 2019 r w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pn. „remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji w celu przystosowania dla potrzeb Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Mławie wraz z malowaniem elewacji budynku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9”
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 77/2019 Starosty Mławskiego z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Mławie
Zarządzenie nr 78/2019 Starosty Mławskiego z dnia 12 .grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie umowy najmu lokalu mieszczącego się w budynku Urzędu Skarbowego w Mławie, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Zarządzenie Nr 79/2019 Starosty Mławskiego z dnia 13.12.2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Mławskiego
Zarządzenie Nr 80/2019 Starosty Mławskiego z dnia 13.12.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66092
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-08 11:15:36