Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zadłużenie powiatu spłaty kredytów i pożyczek

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Żbikowska
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2012-11-23 15:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Żbikowska
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2012-11-23 15:41

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30.08.2010 Nr XLIII/289/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu mławskiego.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 11:35

Aktualna prognoza długu z dnia 30.08.2010r

drukuj (Aktualna prognoza długu z dnia 30.08.2010r)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 12:16

Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010r.

drukuj (Opinia RIO o projekcie budżetu na 2010r.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 12:18

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie

drukuj (Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie )

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 12:38

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań

drukuj (Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań )

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 12:41

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu

drukuj (Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-29 12:46

Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Mławskiego

drukuj (Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Mławskiego)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-09-30 11:15

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

drukuj (Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-08 12:00

Spłata pożyczek i kredytów

 • Metryka

  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2011-09-23 15:44

drukuj (Spłata pożyczek i kredytów)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-11 13:27

Zaświadczenie o numerze Indentyfikacyjnym REGON

drukuj (Zaświadczenie o numerze Indentyfikacyjnym REGON)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-11 13:32

Decyzja w sprawie nadania numeru indentyfikacji podatkowej

drukuj (Decyzja w sprawie nadania numeru indentyfikacji podatkowej)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-11 13:35

Uchwała nr 1/5/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 listopada 2006 roku.

drukuj (Uchwała nr 1/5/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 listopada 2006 roku.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-11 15:00

Uchwała nr III/11/98 Rady Powiatu w Mławie z dnia 16 grudnia 1998r w sprawie powołania Skarbinika Powiatu.

drukuj (Uchwała nr III/11/98 Rady Powiatu w Mławie z dnia 16 grudnia 1998r w sprawie powołania Skarbinika Powiatu.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-11 15:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 11:20

Uchwała nr I/4/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 listopada 2006 roku.

drukuj (Uchwała nr I/4/2006 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 listopada 2006 roku.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 13:53

Rachunek Zysków i Strat na 2008rok SPZOZ

drukuj (Rachunek Zysków i Strat na 2008rok SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:08

Rachunek Zysków i Strat na 2009 rok SPZOZ

drukuj (Rachunek Zysków i Strat na 2009 rok SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:09

Bilans na 31.XII.2008rok SPZOZ

drukuj (Bilans na 31.XII.2008rok SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:11

Bilans na 31.XII.2009rok SPZOZ

drukuj (Bilans na 31.XII.2009rok SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:11

Opinia niezależnego biegłego Rewidenta SPZOZ

drukuj (Opinia niezależnego biegłego Rewidenta SPZOZ)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:13

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Mławie na dzień 30.06.2010 r.

drukuj (Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ w Mławie na dzień 30.06.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:15

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Mławie

drukuj (Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Mławie)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:19
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 14:28

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego SPZOZ w Mławie

drukuj (Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu informacji z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego SPZOZ w Mławie)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 14:22

Uchwała nr 900/2010 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14.07.2010 r w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty .

drukuj (Uchwała nr 900/2010 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14.07.2010 r w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty .)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-12 16:02

Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu powiatu na lata 2008-2018

drukuj (Zestawienie przepływów pieniężnych budżetu powiatu na lata 2008-2018)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-13 07:52
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-21 10:44

Opinia Bankowa

drukuj (Opinia Bankowa)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-13 08:34

Zaświadczenia

drukuj (Zaświadczenia)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-14 15:53
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-14 15:54

Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wolnych środków i nadwyżki budżetowej.

drukuj (Zestawienie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wolnych środków i nadwyżki budżetowej.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-18 12:42

zadłużenie powiatu wraz z instytucjamia finansowymi.

drukuj (zadłużenie powiatu wraz z instytucjamia finansowymi.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-18 12:44

Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (szczegółowe rozbicie na paragrafy).

drukuj (Sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych (szczegółowe rozbicie na paragrafy).)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-19 12:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-19 13:35

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (szczegółowe rozbicie na paragrafy).

drukuj (Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych (szczegółowe rozbicie na paragrafy).)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-19 12:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-19 13:35

Sprawozdania Rb-N

drukuj (Sprawozdania Rb-N)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-19 15:30

Uchwała nr 119/C/2011 z dnia 14.04.2011r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.

drukuj (Uchwała nr 119/C/2011 z dnia 14.04.2011r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-06-16 15:06

Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Mławskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-08 14:22

Sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-23 14:56

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na dzień 26.09.2011r

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-29 09:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-29 09:05

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Opinia bankowa-zaświadczenie

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 10:56
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 10:59

Opinia niezależnego biegłego Rewidenta dla Rady Powiatu Mławskiego SPZOZ w Mławie

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 10:59

Zaświadczenie z banku o wysokości obrotów za ostatnie sześć miesięcy.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-30 11:02

Bilans SPZOZ na dzień 31.XII.2010r

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:03

Powiat Mlawskim informuję, iż SP ZOZ nie sporządza Bilansu i Rachunku Zysków i Strat za I półrocze

Rachunek zysków i strat z SPZOZ na dzień 31.XII.2010r

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:04

Uchwała Nr I/6/2010 Rady Powiatu Mławskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:11

Uchwala Nr VI/39/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2010.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:24

Uchwala Nr XL/266/2010 Rady Powiatu Mławskiegoz dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2009.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:31

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu Mławskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 11:45

Uchwała nr 303/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przełożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 • Metryka

  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2011-09-30 14:18

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 14:17

Uchwała nr 304/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6.XII.10r w sprawie wydania opinii o przełożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 14:55

Raport z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-10-03 11:07

Informacja o kwotach otrzymanych dotacji/ dofinansowań ze środków UE w latach 2009-2010

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-10-03 13:56

Powiat Mławski w przeszłości nie zwracał pozyskanych środków z UE z powodu niewywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-10-03 14:01

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.101.2012 z dnia 05.04.2012 w sprawie wydania opinii przedłożonym przez zarząd Powiatu Mławskiego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdania za IV kwartał 2012 r

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-12 12:59

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.99.2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie wydania opinii przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-06-17 15:02

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16101
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-17 15:04:17