Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Komunikacji
ul. Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława
Dyrektor Wydziału Komunikacji - 23 655 29 16
Rejestracja pojazdów - 23 654 34 41

Prawa jazdy - 23 654 20 84
Transport drogowy, usuwanie pojazdów z dróg - 23 653 15 56

 

 • autor informacji: Bartosz Staniszewski
  data wytworzenia: 2019-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 16:23
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 08:29

Dyrektor Wydziału tel. 23 655 29 16
Prawa Jazdy tel. 23 654 20 84
Rejestracja Pojazdów tel. 23 654 34 41

Transport Drogowy, Usuwanie pojazdów z dróg tel. 653 15 56
Wydział Komunikacji otwarty w dniach: pon. - piąt. w godz. od 8.00 do 16.00

Wydawanie numerków w godz. od 8.00 do 15.00


Do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy realizacja zadań dotyczących dróg publicznych, ruchu drogowego, transportu publicznego, a w szczególności:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;

2) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;

3) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

4) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana, cofanie licencji oraz wydawanie wypisów z licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy;

5) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie wypisów z zezwoleń;

6) udzielanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydawanie wypisów z tych zezwoleń;

7) wydawanie, odmowa wydania zaświadczeń potwierdzających wykonanie przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego osób i rzeczy na potrzeby własne oraz wydawanie wypisów z tych zaświadczeń;

8) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na przewozy własne.

9) opracowywanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

10) wydawanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie;

11) rejestracja, wyrejestrowywanie oraz ewidencja pojazdów;

12) wydawanie decyzji o nadaniu i wybijaniu numerów identyfikacyjnych na nadwoziach i silnikach pojazdów;

13) prowadzenie ewidencji druków i tablic rejestracyjnych;

14) współpraca z organami policji, prokuratury i towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie danych o właścicielach pojazdów;

15) dokonywanie wpisu, odmowa dokonania wpisu, zmiana danych, rozszerzenie zakresu wpisu i odmowa dokonania zmiany oraz wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów; 

16) nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

17) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

18) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;19)prowadzenie ewidencji druków międzynarodowych praw jazdy, legitymacji instruktorów;

20) wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowanie pojazdami;

21) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne w celu sprawdzenia kwalifikacji;

22) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców – przedsiębiorcom i instruktorom nauki jazdy;

23) potwierdzanie posiadania kwalifikacji zawodowych;

24) dokonywanie wpisów instruktorów oraz wykładowców do ewidencji i nadawanie im numerów ewidencyjnych jak również odmowa dokonania wpisu do ewidencji;

25) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy;

26) zgłaszanie kandydatów na instruktorów i wykładowców na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

27) wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji dla instruktorów;

28) wydawanie wykładowcom zaświadczeń o wpisie do ewidencji;

29) wymiana dokumentu prawa jazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy:

30) wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM;

31) wydawanie, przedłużanie i rozszerzanie zakresu, w drodze decyzji, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

32) generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);

33) nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z wykorzystaniem aplikacji „Portal Starosty”:

a) przyjmowanie i zatwierdzanie informacji o rozpoczęciu kursu (lista uczestników kursu, informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu)

34) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru, wprowadzenie zmiany danych, rozszerzenie zakresu tego wpisu oraz skreślenie  z rejestru;

35) wydawanie i cofanie w drodze decyzji poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców;

36) organizowanie transportu publicznego;

37) opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;

38) dokonywanie wyboru operatora publicznego;

39) zawieranie umów na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego;

40) zarządzanie transportem publicznym;

41) wydawanie w drodze decyzji potwierdzenia zgłoszenia przewozu;

42) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych o znaczeniu powiatowym;

43) usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym;

44) naliczanie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę;

45) wydawanie pozwoleń na odbiór pojazdów z parkingu po uiszczeniu kosztów usuwania i przechowywania;

46) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu nieodebranego z parkingu na rzecz powiatu;

47) wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu;

48) wydawanie decyzji o kosztach usuwania, przechowywania, oszacowania, sprzedaży lub zniszczeniu pojazdu.

 

 

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji?

Spis procedur znajduje sie w linku na podstronie "jak załatwić sprawę":

 http://www.bip.powiatmlawski.pl/934,procedury-dot-komunikacji.html 

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2014-09-17
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 09:58
 • zmodyfikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-31 08:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-31 08:14

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766471
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 15:19

Stopka strony