Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Komunikat Starosty Mławskiego

w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim.  

Z dniem 17 maja 2021r. wznawia się bezpośrednią obsługę klientów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim.

Rejestracja do punktów odbywa się pod numerem telefonu 23 655 29 03 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przez e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl bądź poprzez przez internet na stronie Starostwa Powiatowego w Mławie: www.powiatmlawski.pl  w zakładce  „zapisy na bezpłatne usługi" .

W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:

 • Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
 • Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 • Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
 • Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

                                                                                                                       Starosta

                                                                                                                          /-/

                                                                                                                Jerzy Rakowski

 Mława, dnia 11.05.2021r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Rakowski Starosta Mławski
  data wytworzenia: 2021-05-11
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-12 08:58
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 15:05

 

Komunikat Starosty Mławskiego

sporządzony w oparciu o zalecenia Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego wydane w dniu 9 czerwca 2020r.  dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.          

 

     Wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2 i będącej następstwem tej sytuacji potrzeby uregulowania sposobu wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy pranej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w związku z powrotem do stacjonarnego działania punktów niniejszym informuję, że we wszystkich lokalach usytuowanych na terenie Powiatu Mławskiego w których jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie należy przestrzegać następujących zasad:

Zapewnienie bezpieczeństwa wykonawców oraz osób zgłaszających się po porady.

 1. W lokalu, w którym umiejscowiony jest punkt:
 1. Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywająca kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
 3. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
 5. Należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

 

 1. Zasady ochrony indywidualnej:
 1. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metry oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Do punktu, w którym jest świadczona pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna odbywać się na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.
 4.  Wszystkie osoby wykonujące zadania w punkcie a także osoby, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy powinny mieć zakryte usta i nos.
 5. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce.
 6. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
 7. Powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdym przyjęciu interesanta.
 8. Należy pamiętać o dezynfekcji używanego sprzętu (np. klawiatura komputera), w tym osobistego, przed wejściem i po wyjściu z punktu.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych powierzchni.
 10. Należy unikać tworzenia się skupisk ludzkich.

 

Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia się wykonawcy/osoby zgłaszającej się po poradę lub w celu zapisu:

 1. Jeżeli osoba wykazuje objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie ją odizolować  w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrowej odległości od innych osób.
 2. W przypadku gdy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym (np. własnym) unikając transportu zbiorowego, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować powiatową stację sanitarną epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów wykonawcy/osoby zgłaszające się na poradę lub w celu zapisu nie powinni przychodzić do punktu. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym ,a  w  razie pogorszenie się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeniu koronawirusem.
 5. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku wystąpienia u osoby podczas pobytu w punkcie niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy oraz powiadomić właściwą miejscową stację sanitarną – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 7. Obszar w którym poruszała się osoba potencjalnie zarażona należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

 

 1. Wytyczne dla wykonawców:
 1. Zaleca się aby spotkania w punktach były przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami minimum 1,5 m.
 2. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do punktu należy umyć ręce wodą z mydłem.
 3. Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, jeśli jest to niemożliwe zwiększyć odległość osoby od osoby na minimum 2 m; dezynfekować dłonie.
 4. Zachować bezpieczną odległość od osób, które zgłosiły się na wizytę.
 5. Należy regularnie i często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem  i dezynfekować osuszone   dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 6. Podczas kaszlu i kichania trzeba zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza  i umyć ręce.
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 9. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni  (biurka).
 10. Unikać dojazdów na dyżury środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

                                                                                                      STAROSTA MŁAWSKI

                                                                                                                                                                          /-/

                                                                                          JERZY RAKOWSKI

 

Mława, dnia 25.06.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 11:57
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 12:01
Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20345
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-19 15:16:47