Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI:

WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Edukacji i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Mławie

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mlawa
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
pok. nr 7 , tel. 23 654 36 66
 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. Ustawy o sporcie (Dz.U. z 2022 r., poz.1599 ze zm.) , ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), oraz §7 Rozporządzenia Ministra sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r w sprawie ewidencji klubów sportowych ( t.j. Dz.U.2011r., Nr 243 poz.1449 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Załączniki do wniosku:

1. Statut klubu sportowego,
2. Lista założycieli klubu sportowego zawierającą:
a. imiona i nazwiska,
b. daty i miejsca urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. własnoręczne podpisy założycieli,
 
3. Protokół z zebrania założycielskiego klubu sportowego,
4. Uchwała o utworzeniu klubu,
5. Uchwała o uchwaleniu  statutu klubu,
6. Uchwała o wyborze członków Komitetu Założycielskiego,
7. Uchwała o wyborze członków zarządu,
8. Uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej.
9. Dowód opłaty skarbowej opłata za wydanie decyzji administracyjnej
10.Lista obecności członków na zebraniu założycielskim.

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie.

OPŁATY:

10 zł (opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

nie dotyczy

FORMULARZE DO POBRANIA:

wniosek poniżej

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2020-02-05 14:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 14:55

Wniosek

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2020-02-05 15:10
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-12 14:55:35