Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-14 12:47

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Łomia gmina Lipowiec Kościelnydo celów ewidencji gruntów i budynków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mosty Katowice
   data wytworzenia: 2021-10-14
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-14 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-14 12:44
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 12:46

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie we wznowionym postępowaniu w sprawie zakończonej wydaniem przez Starostę Mławskiego ostatecznej decyzji z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: G.6821.3.1.2016, ustalającej wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzyn, którą stanowią grunty położone we wsi Bogurzynek, gm. Wiśniewo oznaczone jako działki oznaczone numerami: 55, 76, 326 o łącznej powierzchni 50,2200 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we Wspólnocie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-06 09:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-06 09:16

Regulamin przetargu

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-23 14:50

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mławie

Starosta Mławski na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 356 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0001 Bielawy, gmina Szreńsk oznaczoną jako działka nr 122/1 nabytą przez Powiat Mławski

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-09-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-14 10:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-14 10:17

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława oznaczoną jako działka nr 819/26 nabytą przez Miasto Mława.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-09-02
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-14 10:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-14 10:08

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych działki 3637 m. Mława

Metryka

 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-26 09:43

Decyzja Starosty Mławskiego nr G.683.10.2021 z dnia 05.08.2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 1413 obręb 0010 Miasto Mława, gm. Mława.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-08-06
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-08-06 11:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-08-05
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-08-06 11:23

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Marianowo, gmina Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Geodezyjne GEOMET
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-21 08:35

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Wola Kanigowska, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-07-20
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-07-20 08:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: AGROMIAR
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 08:44

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA, położonej w Mławie, część działki nr 1576/61

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący część niezabudowanej nieruchomości położonej w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1576/61 o powierzchni 0,7949 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00042012/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wydaniu decyzji nr G.683.69.2020 z dnia 07.07.2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 304/1 obręb 0010 Miasto Mława, gm. Mława.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-07 15:49
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 15:50

Postanowienie Starosty Mławskiego o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej wydaniem przez Starostę Mławskiego ostatecznej decyzji z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: G.6821.3.1.2016, ustalającej wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-21 12:39
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 12:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 161/P/2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   data wytworzenia: 2021-05-06
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-05-17 10:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-17 10:26
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 10:28

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic wzdłuż trasy S7 w gminie Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Wiśniewo, miasto Mława.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: OPEGIEKA Sp. z o.o.
   data wytworzenia: 2021-03-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-29 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-29 11:04
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 11:05

Decyzja Starosty Mławskiego G.6853.3.20.2020 z dnia 17.03.2021 r.zezwalajaca ENERGA - OPERATOR S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Kulany gmina Wieczfnia Kościelna oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 81.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-17
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-18 11:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-18 11:33

Decyzja Starosty Mławskiego G.6853.3.20.2020 z dnia 16.03.2021 r.ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Kulany gmina Wieczfnia Kościelna oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 81.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-16
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-18 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-18 11:30

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Radzanów, gmina Radzanów oznaczoną jako działka nr: 45/5.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-11
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-11 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 14:15

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława oznaczoną jako działka nr: 304/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-11
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-11 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 14:13

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4112/3 o powierzchni 0,1258 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00036506/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotem dzierżawy będzie część nieruchomości powierzchni 0,0207 ha, z przeznaczeniem na parking.

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kosiny Stare, gm. Wiśniewo, dz. 436/1 o pow.0,0648 ha

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-08 10:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 17/P/2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kosiny Stare, gmina Wiśniewo oznaczoną jako działka nr: 436/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-02-05 09:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-05 09:28

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 21 z działką nr 20 w miejscowości Wola Szydłowska.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
   data wytworzenia: 2020-12-22
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-28 08:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-28 08:31

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 21 z działką nr 22 w miejscowości Wola Szydłowska.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
   data wytworzenia: 2020-12-28
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-28 08:29
  • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-28 08:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-28 08:28

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1674 o powierzchni 1,0606 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00052057/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kosiny Stare, gm.Wiśniewo, oznaczoną jako działka nr 436/1 o powierzchni 0,0648 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-23 11:45
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 11:47

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 971/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Mława Scalenie, działka nr: 1105/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-12-09
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-14 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-14 11:35

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydaniu decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Krajewa, którą stanowi nieruchomość położona w obrębie 13 Krajewo, gminy Mława, powiatu mławskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr nr: 8 o powierzchni 0,3821 ha, 10 o powierzchni 3,5654 ha i 69 o powierzchni 0,1972 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-11 15:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 264/1 i 264/22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 189/1, 189/2 i 189/3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:11
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 09:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 187/1 i 187/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 187/1 i 187/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 957/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-12-01
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-01 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-01 11:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 932/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-11-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-23 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-23 12:59

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 935/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-11-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-23 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-23 12:41

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Augustowo gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-17 14:32

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Pokrytki gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-17 14:29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, dz. 204/1 o powierzchni 0,1343 ha, położona w Unierzyżu, gminy Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   data wytworzenia: 2020-11-06
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-06 15:06

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-06 15:05
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 15:07

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 907/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 15:35

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 913/O/2020 i 914/O/2020w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 15:32

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.28 o pow.1,9600 ha, położonej w Michalinowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:28

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.112 o pow.6,7800 ha, położonej w Kuklinie

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:26

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.427/4 o pow.4,4600 ha, położonej w Pepłowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 13:37

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 906/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 13:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działke nr 354, położona w obrębie Uniszki Zawadzkie gmina Wieczfnia Kościelna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-21 11:41

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 721/O/2020, 737/O/2020, 723/O/2020, 732/O/2020, 722/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-10-21
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-10-21 11:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-21 11:16

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0006 Lewiczyn, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 475 o powierzchni 2,0500 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00064597/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0041 Strzegowo Osada, gminy Strzegowo, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o powierzchni 0,4910 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00062524/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 1/2 część, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0006 Lewiczyn, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 215 o powierzchni 0,1400 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00070504/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 187/1 i 187/2 o łącznej powierzchni 0.5117 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 189/1, 189/2 i 189/3 o łącznej powierzchni 0.3431 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 264/1 i 264/2 o łącznej powierzchni 0.0807 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0045 Unierzyż, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 204/1 o powierzchni 0.1343 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:19

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr: 210 i 311, położone we wsi Nowa Wieś, gm.Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-22 15:30
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 15:19

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 139, położoną we wsi Nowa Wieś, gm.Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-22 15:12
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 15:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położonej w obrębie Rzęgnowo, gm. Dzierzgowo, oznaczonej jako działka nr 140/1 o powierzchni 0.0134 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-09 09:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położonej w obrębie Rzęgnowo, gm. Dzierzgowo, oznaczonej jako działka nr 142/1 o powierzchni 0.0072 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-09 09:36

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do zamiany

Zarząd Powiatu Mławskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, powiatu mławskiego, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1911/1 i 3756/1 o łącznej powierzchni 0,7732 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00060680/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na której znajduje się część ulicy Granicznej, przeznaczonej do zamiany z Miastem Mława.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dotyczące działki nr 1039, położonej w Szreńsku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Usługi Geodezyjne s.c.
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 14:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0013 Pepłowo, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 427/4 o powierzchni 4.4600 ha.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-24 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 11:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 179/1 o powierzchni 0.0074 ha.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-24 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 11:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Kuklin, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 180/1 o powierzchni 0.0027 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 12:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział wynoszący 12/96 części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Żuromin, gm. Wiśniewo , oznaczonej jako działka nr 492/1 o powierzchni 0.3722 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 12:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1153/3 o powierzchni 0.1905 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1152/1 o powierzchni 0.1697 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:21

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniumateriału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1153/6 o powierzchni 0.1939 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1342/1 o powierzchni 0.0620 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniumateriału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1162/1 o powierzchni 0.2539 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 112 o powierzchni 6.7800 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:00

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1162/1 o powierzchni 0.2539 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-10 13:18
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 13:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 97/1 o pow.0,4205 ha, położoną w obrębie 0019 Wyszyny Kościelne, gm.Stupsk wraz z decyzją nr 309/S/2020 z dnia 30.06.2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-31 11:44
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 475/O/2020 i nr 476/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 427/1 o pow. 0.0342 ha i działka nr 459/1 o pow. 0.3832 ha położoną w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Wiśniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-21 09:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu Postanowienia nr 39/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 13:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Topolewszczyzna, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Zabiele, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Giżyn, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie przwnym położoną w obrębie Dzierzgowo, gmina Dzierzgowo o numerze ewidencyjnym 146/1 o powierzchni 0.0009 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 14:18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1357/1 o pow. 0.2834 ha położona w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 14:14

Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Mławie, oznaczonej jako działka nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-30 15:36
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 15:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1342/1 o pow. 0.0620 ha położona w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-29 14:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1612/7 o pow. 0.0430 ha położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-29 14:12

Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu deyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1615/7 o pow. 0.0368 ha położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 402/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 594/3 o pow. 0.1355 ha położoną w obrębie 0022 Dąbrowa, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 403/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 348/1 o pow. 0.3796 ha położoną w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:18
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-12 11:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 142/1 o pow. 0.0072 ha położona w obrębie 0021 Rzęgnowo, gmina Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 140/1 o pow. 0.0134 ha położona w obrębie 0021 Rzęgnowo, gmina Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:09

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1472/2 o powierzchni 0,0781 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00064196/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 179/1 o pow. 0.0074 ha położona w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:46
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 10:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 180/1 o pow. 0.0027 ha położona w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 28/1 o pow. 0.6290 ha położoną w obrębie 0012 Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki nr 427/1 o pow. 0.0342 ha i nr 459/1 o pow. 0.3832 ha położone w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-27 10:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 210 o pow. 1.2379 ha i nr 131/1 o pow. 0.0651 ha położone w obrębie 0014 Nowa Wieś, gmina Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-25 11:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 354 o pow. 0.2845 ha położoną w obrębie 0018 Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-25 11:26

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połóżoną w gminie Mława, obręb 0011 Mława Scalenie oznaczoną jako działka nr 1153/6 o pow. 0.1939 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-20 11:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mława, obręb 0011 Mława Scalenie oznaczoną jako działka nr 1153/3 o pow. 0,1905 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-20 11:08
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 11:16

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:03

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:02

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:00

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 11:08

Obwieszczenie Strosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 11:03

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Mławski na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 65 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/7 o powierzchni 0,0602 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00057863/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, dz.97/1, położona w Wyszynach Kościelnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-05 15:09
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 15:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 584 i 605/3 obręb Dąbrowa, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 13:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 13:31
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 13:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 594/3, obręb Dąbrowa, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 13:29

Ogłoszenie Strosty Mławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 11:17

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gmina Strzegowo (dz.312/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-06 13:49

Ogłoszenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomści oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnych 26 i 640, położonych w obrębie 0008 Kowalewo, gmina Wiśniewo oraz działka nr 1556 położona w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-01-23 13:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 12:03
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:38

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gmina Strzegowo (dz.348/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-18 11:52
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 13:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gminy Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 11:08
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 11:07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dąbrowa, gminy Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 12:24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości, stanowiącej w 1/2 części współwłasność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0004 Bońkowo Podleśne, gminy Radzanów, powiatu mławskiego, oznaczoną numerami ewidencyjnymi: 111/2 o powierzchni 0,0500 ha i 112/2 o powierzchni 0,1900 ha.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 179/7 o powierzchni 0,0602 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00057863/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka