Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zawiadomienia dotyczące wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienia punktów granicznych, czynnościach ustalenia granic działek, położonych w obrębach: Krery, Dobrogosty i Tańsk Wasiły, gminy Dzierzgowo

 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-12-05 07:57
 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-12-05 07:57
 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-12-05 07:57
 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-12-05 07:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Mirosław Bolesta
  data wytworzenia: 2022-11-30
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-12-05 07:57
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-02 15:13

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w obrębie Chądzyny Kuski, gminy Strzegowo, oznaczonych jako działki nr nr: 77, 76, 87, 89, 71, 59/1 i 60

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Zbigniew Ziółkowski
  data wytworzenia: 2022-11-10
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-11-14 15:24
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-14 15:23

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY DO 3 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz.1899 z późn.zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący nieruchomość położoną w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3441 o powierzchni 0,0932 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00024612/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz nieruchomość położoną w Mławie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3510 o powierzchni 0,0618 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00024613/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości pozostałej po podmiocie: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wieczfni Kolonii

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-26 11:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/14 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-10-21
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-21 11:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-21 11:14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/29 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-10-21
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-21 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-21 11:12

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, obejmujący działkę nr 135/2, położoną w obrębie 0013 Krery, gminy Dzierzgowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
   data wytworzenia: 2022-10-17
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-20 14:27

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-20 14:27
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-20 14:29

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący działkę nr 3441, położoną w Mławie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
   data wytworzenia: 2022-10-17
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-20 14:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-20 14:25
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-20 14:29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 53/24 położonej w obrębie 0020 Wieczfnia Kolonia gm. Wieczfnia Kościelna

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-10-17
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-17 12:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-17 12:08

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w Augustowie, gminy Strzegowo, oznaczonych jako działki nr nr: 87, 95, 122, 164, 81, 116, 143/2 i 143/3

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Stanisław Kowalski
   data wytworzenia: 2022-10-10
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-10-13 13:11

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-10-13 13:11

Decyzja w sprawie ustalenia uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej Krajewa, którą stanowi nieruchomość położona w obrębie 0013 Krajewo, gminy Mława, powiatu mławskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr nr: 8 o powierzchni 0,3821 ha, 10 o powierzchni 3,5654 ha i 69 o powierzchni 0,1972 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-30 14:58
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-30 14:55

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-09-29
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-29 12:05

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-09-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-29 12:04

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-09-26
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-26 09:28

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-26 09:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
   data wytworzenia: 2022-09-26
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-26 09:20

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Martyna Curyło
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-26 09:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 335/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 14:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 14:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 334/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:58

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 331/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:55

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:54

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 330/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:51

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 207/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:49

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 206/2 położonej w obrębie 0044 Topolewszczyzna , gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:46

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 28/2 położonej w obrębie 0024 Giżyn, gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:43

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 27/2 położonej w obrębie 0024 Giżyn, gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-12
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-12 13:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-12 13:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-07
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-07 08:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-07 08:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-09-07
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-09-07 08:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-09-07
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-09-07 08:14

Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granicy między działką nr 58 położoną w miejscowości Komunin Stary, gm. Raciąż a działkami sąsiednimi położonymi w pow. mławskim

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Kujawa
   data wytworzenia: 2022-08-12
  • opublikował: Marek Kujawa
   data publikacji: 2022-08-16 15:00

Metryka

 • opublikował: Marek Kujawa
  data publikacji: 2022-08-16 14:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/30 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-11 14:00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-11 13:59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/4 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
   data wytworzenia: 2022-08-09
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-11 13:58

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-11 13:58

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 09:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 09:32

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 09:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 09:30

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 09:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 09:25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 09:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 09:15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 09:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 09:08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0044 Topolewszczyzna, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 08:59

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0024 Giżyn, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 08:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0024 Giżyn, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-08-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-10 08:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-10 08:23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/15 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-09 11:20

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/32 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
   data wytworzenia: 2022-08-09
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-08-09 11:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-09 11:18

zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Krajewa

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-04 13:23
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 13:24

zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Chądzyny Kuski, gminy Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-08-01 09:07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 288/1 położonej w obrębie 0034 Mdzewko gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-27 09:42

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1/1 położonej w obrębie 0034 Mdzewko gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-07-27
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-07-27 09:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-27 09:37

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 273/1 położonej w obrębie 0034 Mdzewko gmina Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-07-27
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-07-27 09:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-27 09:32

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia/ustalenia punktów granicznych działek nr nr: 95/2 i 102/2, położonych w obrębie Wyszyny Kościelne, gminy Stupsk oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych pasa drogowego krajowej S7 w gminach: Szydłowo, Wiśniewo, Stupsk, Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-26 12:07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/1 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
   data wytworzenia: 2022-07-20
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-07-20 14:47

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-20 14:46

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/17 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
   data wytworzenia: 2022-07-18
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-07-18 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-18 11:25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/13 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-07-18 11:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-07-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-07-18 11:24
Działając na podstawie art.35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022 roku, poz.2204 ze zm.) – Zarząd Powiatu Mławskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący część nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209/14 o powierzchni 5,5800 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00046211/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem dzierżawy będzie część działki o powierzchni 0,1150 ha.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego
Jerzy Ryszard Rakowski

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr G.6853.3.36.2021 z dnia 27.06.2022 r. dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 187 położonej w obrębie 0011 Otocznia Stara, gm. Wiśniewo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
   data wytworzenia: 2022-06-27
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-28 09:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Malinowska
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-28 09:06

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 907/1 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gm. Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-23 15:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-23 15:15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 920/1 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-22
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-22 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wasilewska Project Manager Wirtus Plus
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-22 14:18

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 921 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-22
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-22 14:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-22 14:14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 922 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-06-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-22 14:05

Zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic, działka nr 193, położona w Uniszkach Zawadzkich, gminy Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-20 12:50

Zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic, działka nr 277, położona w Uniszkach Zawadzkich, gminy Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Piotr Żochowski
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-20 12:47
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-20 12:50

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0034 Mdzewko, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-10 14:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-10 14:52

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0034 Mdzewko, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-10 13:43

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-10 13:41

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0034 Mdzewko, gmina Strzegowo nabytą z mocy prawa przez Gminę Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-06-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-10 13:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-10 13:38

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-08 15:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-08 15:44

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 920/1 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-08 15:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-08 15:40

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-08 15:35

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 921 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-08 15:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-08 15:31

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 922 położonej w obrębie 0010 Miasto Mława gmina Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-06-08 15:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-06-08 15:20

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława nabyta z mocy prawa przez Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-25 15:36

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-05-13
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-05-13 13:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-13 13:42

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-05-13
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-05-13 13:25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-13 13:24

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-05-13
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-05-13 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-13 13:15

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-13 12:55

Zawiadomienie o ustaleniu granic gruntów zajętych pod drogi publiczne położonych w Dąbrowie, dz.156, 157/2,166

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Uprawniony Andrzej Dworecki
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-13 10:40
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-13 14:12

Ogłoszenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-07-20
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-01-18 12:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-18 12:53

obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 102/1 położonej w obrębie 0012 Sułkowo Borowe gm. Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-05-11
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-05-11 13:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
  data wytworzenia: 2022-05-11
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-05-11 13:18

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0018 Sławęcin, gminy Bieżuń, powiatu żuromińskiego, oznaczonej jako działka numer 148/11 o pow. 0,3500 ha, przeznaczonej do darowizny na rzecz Miasta i Gminy Bieżuń

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
   data wytworzenia: 2022-04-25
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-27 15:15

drukuj (Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0018 Sławęcin, gminy Bieżuń, powiatu żuromińskiego, oznaczonej jako działka numer 148/11 o pow. 0,3500 ha, przeznaczonej do darowizny na rzecz Miasta i Gminy Bieżuń)

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-27 15:15

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W MŁAWIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 4318/27, PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
   data wytworzenia: 2022-04-25
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-27 15:09

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W MŁAWIE PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 4318/27, PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2022-04-25
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-27 15:09

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława, G.683.21.2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-04-22
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-25 13:34

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-25 13:34

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława, G.683.22.2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-04-22
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-25 13:33

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-25 13:33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, nabytą z mocy prawa przez Miasto Mława, G.683.20.2022

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Wasilewska
   data wytworzenia: 2022-04-22
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-25 13:29

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-25 13:29

Zawiadomienie o ustaleniu granic gruntów zajętych pod drogi publiczne dz.156, 157/2

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Uprawniony Andrzej Dworecki
   data wytworzenia: 2022-03-21
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-11 11:02

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-11 11:02

Zawiadomienie o ustaleniu granic gruntów zajętych pod drogi publiczne dz.166 Dąbrowa

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Uprawniony Andrzej Dworecki
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-04-11 11:00

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-11 11:00

zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznychw sprawie projektu „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Strzegowo – Pieńki”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: GEOSTAR s.c.
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-04-04 09:38
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-04 09:40

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0012 Sułkowo Borowe, gm. Strzegowo.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2022-03-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-03-23 15:19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-23 15:18

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi Bolewo, gm.Stupsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Piotr Żochowski
  data wytworzenia: 2022-03-10
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-14 12:45
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-14 12:44

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, położonych w Bolewie, gm.Stupsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Andrzej Żochowski
   data wytworzenia: 2022-03-01
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-03-07 09:07
  • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2022-03-07 09:08

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-07 09:07

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 160/12 położonej w obrębie 0010 Miączyn Duży gm. Szreńsk

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2022-03-03
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-03-03 14:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-03-03 14:26

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, położonych na terenie gminy Dzierzgowo, działka nr 17/3, położona w obrębie Tańsk Kiernozy, działki nr nr: 58/2 i 13/2, położone w obrębie Pęcherze

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: geodeta uprawniony Robert Zbrzezny
  data wytworzenia: 2022-01-31
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-02-02 08:18
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 14:35

Ogłoszenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2022-01-20
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-01-20 14:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-12-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-20 14:21

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, położonych w Otoczni Starej do celów ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-01-20 12:39
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 12:38

postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzynek oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 56, 57, 65, 101, 244 i 261 o łącznej powierzchni 133,6500 ha, położone w obrębie Bogurzynek, gminy Wiśniewo.

 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-12-16 13:26

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2021-12-15
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-16 13:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji ws. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   data wytworzenia: 2021-12-02
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-12-06 15:07

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-12-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-06 14:54

Informacja o wyniku I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Mławie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1472/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-03 14:32
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 14:33

Informacja - Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 1472/2 o powierzchni 0,0781 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-25 09:03

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-22 08:30
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 08:32

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnejw sprawie wydania decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzynek oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, w skład której wchodzą działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 56, 57, 65, 101, 244 i 261 o łącznej powierzchni 133,6500 ha, położone w obrębie Bogurzynek, gminy Wiśniewo.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-21 13:44
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-21 13:44

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości do celów ewidencji gruntów i budynków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-14 12:47

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w obrębie Łomia gmina Lipowiec Kościelnydo celów ewidencji gruntów i budynków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mosty Katowice
   data wytworzenia: 2021-10-14
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-14 12:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-14 12:44
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 12:46

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie we wznowionym postępowaniu w sprawie zakończonej wydaniem przez Starostę Mławskiego ostatecznej decyzji z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: G.6821.3.1.2016, ustalającej wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzyn, którą stanowią grunty położone we wsi Bogurzynek, gm. Wiśniewo oznaczone jako działki oznaczone numerami: 55, 76, 326 o łącznej powierzchni 50,2200 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we Wspólnocie.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-10-05
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-10-06 09:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-10-06 09:16

Regulamin przetargu

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-09-23 14:50

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mławie

Starosta Mławski na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 356 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0001 Bielawy, gmina Szreńsk oznaczoną jako działka nr 122/1 nabytą przez Powiat Mławski

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-09-10
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-09-14 10:17

Metryka