Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kęczewie, gm.Lipowiec Kościelny


Na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 oraz art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490) oraz zarządzenia nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kęczewie, gm.Lipowiec Kościelny

Starosta Mławski ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00062949/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3441 o powierzchni 0,0932 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00024612/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 17 Proszkowo, gminy Szreńsk, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 505/2 o powierzchni 0,9202 ha i 522 o powierzchni 0,9836 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00022211/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych jako działki nr nr: 260/2 i 233, położonych w obrębie Łomia, gminy Lipowiec Kościelny

  • autor informacji: Zbigniew Ulman
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-10-11 14:12
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-11 14:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie 42 Strzegowo Wieś

 • autor informacji: Stanisław Kowalski
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-08-03 12:40
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 12:42

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00062949/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/25 o powierzchni 0,0022 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/26 o powierzchni 0,0023 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Ogłoszenie Starosty Mławskiego z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie Wspólnoty Gruntowej Krajewa, gm. Mława

 

Starosta Mławski na podstawie art.8c w związku z art.6a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.703) informuje wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych korzystających z gruntów Wspólnoty Gruntowej Krajewa, obejmującej nieruchomość oznaczoną jako działki ewidencyjne: 8, 10 i 69 o łącznej powierzchni 4,1447 ha, położone w  obrębie Krajewo, gminy Mława.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/24 o powierzchni 0,0022 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 124a w związku z art.. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 121 ze zm.)-dalej u.g.n.

 

STAROSTA MŁAWSKI

informuje o wszczęciu postępowań nr G.6853.3.1.2018, G.6853.3.5.2018, G.6853.3.6.2018 z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonych jako:

 • działka o numerze ewidencyjnym 1162, położna w obrębie ewidencyjnym 0011 Mława Scalenie, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Wincentego i Henryki Albrewczyńskich ostatnio zamieszkałych w Mławie,
 • działka o numerze ewidencyjnym 1153/2, położna w obrębie ewidencyjnym 0011 Mława Scalenie, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Stanisława i Julii Dmowskich, brak ostatniego miejsca zamieszkania,
 • działka o numerze ewidencyjnym 263, położna w obrębie ewidencyjnym 0014 Nowa Wieś, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Henryka i Jadwigi Jabłonowskich, ostatnio zamieszkałych w Mławie,

w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 110kV Olechinek – Mława.

            Jeżeli w terminie 2 m-cy od daty ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mławie - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po w/w osobach do opisanych nieruchomości, postępowanie o ograniczenie korzystania z nieruchomości zostanie przeprowadzone bez udziału stron.

 • autor informacji: Kamila Dębowska
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-11 11:50

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

 

G.6845.1.7.2018

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący część niezabudowanej nieruchomości położonej w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1576/61 o powierzchni 0,7949 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00042012/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotem dzierżawy będzie część nieruchomości o powierzchni 0,0520 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Mławy, zatwierdzonym  uchwałą nr XVII/164/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012 roku, działka stanowi strefę klasy ulicy zbiorczej (obręb urbanistyczny – Z).  

Nieruchomość dzierżawca przeznaczony jako parking. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 356,40 zł. (trzysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) brutto. Czynsz wnoszony będzie do końca każdego miesiąca.

Czynsz został ustalony zgodnie z zarządzeniem Starosty Mławskiego nr 51/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu mławskiego, ustalającym stawkę czynszu za 1 m2 z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości tożsamej z ustaloną dla nieruchomości gminnych przez organy Gmin, na terenie których nieruchomości te są położone. Wysokość czynszu została obliczona na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 136/2012 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zasad ustalania czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych Miasta Mława. W przypadku zmiany stawek czynszu – wysokość czynszu ulegnie zmianie.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6 i Stary Rynek 10 oraz na stronie internetowej www.bip.powiatmlawski.pl w zakładce ogłoszenia i informacje/ogłoszenia geodezyjne, wykaz został także przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.mazowieckie.pl/contents/content/429/19837, w okresie: od dnia 25 czerwca do dnia 15 lipca 2018 roku.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Stary Rynek 10 lub pod numerem telefonu: 23 654 20 68.

  

                                                                                        Starosta Mławski

                                                                           Włodzimierz Adam Wojnarowski

 • autor informacji: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2018-06-25
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-06-27 09:40
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-27 09:40

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MŁAWSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 1 ROK

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 1 rok, obejmujący część nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo.

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w miejscowości Żmijewo Ponki, gminy Stupsk.

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-04-11
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-04-16 08:46
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 08:47

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetragowym

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego sąsiedniej nieruchomości, obejmujący nieruchomość położoną w Mławie przy ulicy Powstańców Styczniowych, oznaczoną jako działka gruntu numer 267/5 o powierzchni 0,0110 ha.

Zawiadomienie o czynności ustalenia granic nieruchomości związanych z budową drogi ekspresowej S-7 Mława-Strzegowo na odcinku Pieńki-Płońsk

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-03-01 12:22

Zawiadomienie o czynności ustalenia granic nieruchomości związanych z budową drogi ekspresowej S-7 Mława-Strzegowo

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-02-19 12:00
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 11:59

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości po podziale, dotyczy działek nr nr: 1153/1 i 1153/2, położonych w obrębie Mława Scalenie

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-01-30 09:13
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 09:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Kęczewo, gm.Lipowiec Kościelny, oznaczonej jako działki nr nr: 710/1 i 710/2

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-01-16 09:19
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-01-16
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-01-16 09:21
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-16 09:20

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów graniczych, dotyczące działek gruntu nr nr: 335 i 340, położonych w Pepłowie, gm.Wieczfnia Kościelna

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2018-01-02
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-01-03 15:01
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 15:04

Zawiadomienia o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów graniczych, dotyczące działek gruntu nr nr: 47 i 48, położonych w Konopkach, gm.Stupsk

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-12-13 15:13
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-13 15:15

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych dz.nr nr 183 i 171/2, położone w Dozinach

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2017-10-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-25 13:01
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 12:59

Zawiadomienie o czynnościach

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-25 13:01
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-25 13:00

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych dz.690/3 Mława

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-09-13 12:17

Ogłoszenie Starosty Mławskiego dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Bogurzyn

  • autor informacji: Przemysław Składanowski
   data wytworzenia: 2017-07-26
  • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-07-26 13:39
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-07-26 13:38

Ogłoszenie Starosty Mławskiego dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Bogurzynek

  • autor informacji: Przemysław Składanowski
   data wytworzenia: 2017-07-26
  • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-07-26 13:37
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2017-07-26
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-07-26 13:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Miasta Mława

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Powiatu Mławskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Powiatu Mławskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Miasta Mława

Informacja o wywieszeniu wykazów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.518 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Mława Miasto, gminy Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3047/1 o powierzchni 0,0381 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00063149/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – Zarząd Powiatu Mławskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 209/14 o powierzchni 5,8800 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00026211/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Informacja o wyniku przetargu

  • autor informacji: Przemysław Składanowski
   data wytworzenia: 2016-10-17
  • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-10-17 12:03
 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-17 12:01

Informacja o wyniku przetargu

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-10-17 11:59

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 385 Kowalewo gm. Wiśniewo

  • autor informacji: Zbigniew Ulman
   data wytworzenia: 2016-09-07
  • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-09-07 09:25
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-09-07 09:27

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Informacja o wyniku przetargu

Zgodnie z zapisem §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 12, w Starostwie Powiatowym w Mławie odbył się przetarg

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

 • autor informacji: Przemysław Składanowski
  data wytworzenia: 2016-07-07
 • opublikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-07-07 13:06
 • zmodyfikował: Przemysław Składanowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-07 13:03

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Ogłoszenie Starosty Mławskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. W okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym nadal stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Mławskiego wniosków o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości im przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 147 i 148 położonych w Parcelach Łomskich

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-05-25 14:47
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-25 14:45
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-05-25
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-05-25 14:47

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piłsudskiego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Informacja o przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy ulicy Piłsudskiego

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU. Zgodnie z zapisem §12 rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 12, w Starostwie Powiatowym w Mławie odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy ulicy Piłsudskiego, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00036192/5.

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

drukuj (Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo)

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-01-08 08:50
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:41
  • autor informacji: Zbigniew Ulman
   data wytworzenia: 2016-01-08
  • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-01-08 08:43
  • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:46
  • autor informacji: Zbigniew Ulman
   data wytworzenia: 2016-01-08
  • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-01-08 08:45
  • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:47
 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2016-01-08 08:50
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-08 08:47

Informacje Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015 roku o operatach opisowo-kartograficznych gmin: Stupsk, Radzanów, Dzierzgowo, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo, Wieczfnia Kościelna, opulikowane Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 • autor informacji: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2015-07-15
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-07-16 10:55

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Mławskiego, przeznaczonych do sprzedaży i do darowizny.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiegow Mławie

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do darowizny

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przeznaczonej do darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Mława, położonej w Mławie przy ulicy Jaroszyka

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Proszkowo, gminy Szreńsk, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mławie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Mławskiego, położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, stanowiącej zabudowaną budynkiem biurowym (dotychczasowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie), oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 3830/5 o powierzchni 0,2763 ha.

Regulamin przetragu

 • autor informacji: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-09-25 08:51

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

 • autor informacji: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2015-09-25
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-09-25 15:18

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Strzegowo Osada, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości Powiatu Mławskiego, położonej w Bogurzynie, przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w Bogurzynie, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 1 rok.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Augustowo, gm.Strzegowo

  • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-10-16 13:41
 • opublikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-10-16 13:41
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-16 13:40

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Informacja w sprawie wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 43

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Wykaz nieruchomości położonej w Mławie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy.

Opis strony

Zbigniew Ulman, Wydz.Geodezji, Katastru i Gosp. Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Stary Rynek 10, tel.(023)655-25-41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-28 11:37

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712120
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony