Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Marianowo, gmina Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Geodezyjne GEOMET
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-21 08:35

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Wola Kanigowska, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-07-20
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-07-20 08:45

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: AGROMIAR
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-20 08:44

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA, położonej w Mławie, część działki nr 1576/61

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący część niezabudowanej nieruchomości położonej w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1576/61 o powierzchni 0,7949 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00042012/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wydaniu decyzji nr G.683.69.2020 z dnia 07.07.2021 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 304/1 obręb 0010 Miasto Mława, gm. Mława.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-07-07 15:49
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-07 15:50

Postanowienie Starosty Mławskiego o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej wydaniem przez Starostę Mławskiego ostatecznej decyzji z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: G.6821.3.1.2016, ustalającej wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogurzyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-21 12:39
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 12:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 161/P/2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   data wytworzenia: 2021-05-06
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-05-17 10:27

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-05-17 10:26
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-17 10:28

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic wzdłuż trasy S7 w gminie Wieczfnia Kościelna, Szydłowo, Wiśniewo, miasto Mława.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: OPEGIEKA Sp. z o.o.
   data wytworzenia: 2021-03-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-29 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-29 11:04
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-29 11:05

Decyzja Starosty Mławskiego G.6853.3.20.2020 z dnia 17.03.2021 r.zezwalajaca ENERGA - OPERATOR S.A. na niezwłoczne zajęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Kulany gmina Wieczfnia Kościelna oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 81.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-17
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-18 11:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-18 11:33

Decyzja Starosty Mławskiego G.6853.3.20.2020 z dnia 16.03.2021 r.ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 0010 Kulany gmina Wieczfnia Kościelna oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 81.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-16
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-18 11:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-18 11:30

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Radzanów, gmina Radzanów oznaczoną jako działka nr: 45/5.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-11
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-11 14:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 14:15

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława oznaczoną jako działka nr: 304/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2021-03-11
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-03-11 14:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-03-11 14:13

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4112/3 o powierzchni 0,1258 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00036506/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotem dzierżawy będzie część nieruchomości powierzchni 0,0207 ha, z przeznaczeniem na parking.

ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kosiny Stare, gm. Wiśniewo, dz. 436/1 o pow.0,0648 ha

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-08 10:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 17/P/2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kosiny Stare, gmina Wiśniewo oznaczoną jako działka nr: 436/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2021-02-05 09:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-02-05 09:28

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 21 z działką nr 20 w miejscowości Wola Szydłowska.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
   data wytworzenia: 2020-12-22
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-28 08:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-28 08:31

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki nr 21 z działką nr 22 w miejscowości Wola Szydłowska.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
   data wytworzenia: 2020-12-28
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-28 08:29
  • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2020-12-28 08:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Krauze
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-28 08:28

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.1990) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1674 o powierzchni 1,0606 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00052057/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kosiny Stare, gm.Wiśniewo, oznaczoną jako działka nr 436/1 o powierzchni 0,0648 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Śliwińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-23 11:45
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-23 11:47

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 971/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Mława Scalenie, działka nr: 1105/1.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-12-09
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-14 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-12-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-14 11:35

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy o wydaniu decyzji o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej Krajewa, którą stanowi nieruchomość położona w obrębie 13 Krajewo, gminy Mława, powiatu mławskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr nr: 8 o powierzchni 0,3821 ha, 10 o powierzchni 3,5654 ha i 69 o powierzchni 0,1972 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-12-11
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-11 15:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 264/1 i 264/22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 189/1, 189/2 i 189/3

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:11
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-04 09:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 187/1 i 187/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, położoną w obrębie Strzegowo Wieś, działki nr nr: 187/1 i 187/2

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-04 09:03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 957/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-12-01
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-12-01 11:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-12-01 11:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 932/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-11-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-23 13:17

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-23 12:59

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 935/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-11-23
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-23 12:43

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiesława Olszewska Starszy Inspektor Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-23 12:41

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Augustowo gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-17 14:32

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic w miejscowości Pokrytki gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-17 14:29

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą na rzecz Skarbu Państwa, dz. 204/1 o powierzchni 0,1343 ha, położona w Unierzyżu, gminy Strzegowo

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
   data wytworzenia: 2020-11-06
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-11-06 15:06

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-06 15:05
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 15:07

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 907/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 15:35

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 913/O/2020 i 914/O/2020w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 15:32

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.28 o pow.1,9600 ha, położonej w Michalinowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:28

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.112 o pow.6,7800 ha, położonej w Kuklinie

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:26

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa dz.427/4 o pow.4,4600 ha, położonej w Pepłowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Smolińska Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  data wytworzenia: 2020-10-27
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 14:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 13:37

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 906/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-11-02 13:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działke nr 354, położona w obrębie Uniszki Zawadzkie gmina Wieczfnia Kościelna.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-21 11:41

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 721/O/2020, 737/O/2020, 723/O/2020, 732/O/2020, 722/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-10-21
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-10-21 11:29

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-21 11:16

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0006 Lewiczyn, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 475 o powierzchni 2,0500 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00064597/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0041 Strzegowo Osada, gminy Strzegowo, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o powierzchni 0,4910 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00062524/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 1/2 część, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0006 Lewiczyn, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 215 o powierzchni 0,1400 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00070504/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 187/1 i 187/2 o łącznej powierzchni 0.5117 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 189/1, 189/2 i 189/3 o łącznej powierzchni 0.3431 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0042 Strzegowo Wieś, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 264/1 i 264/2 o łącznej powierzchni 0.0807 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0045 Unierzyż, gmina Strzegowo o numerze ewidencyjnym 204/1 o powierzchni 0.1343 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-10-02
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-02 11:19

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działki nr nr: 210 i 311, położone we wsi Nowa Wieś, gm.Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-22 15:30
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 15:19

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 139, położoną we wsi Nowa Wieś, gm.Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-09-18
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-22 15:12
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 15:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położonej w obrębie Rzęgnowo, gm. Dzierzgowo, oznaczonej jako działka nr 140/1 o powierzchni 0.0134 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-09 09:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położonej w obrębie Rzęgnowo, gm. Dzierzgowo, oznaczonej jako działka nr 142/1 o powierzchni 0.0072 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-09-09
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-09-09 09:36

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mławskiego przeznaczonej do zamiany

Zarząd Powiatu Mławskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, powiatu mławskiego, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1911/1 i 3756/1 o łącznej powierzchni 0,7732 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00060680/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, na której znajduje się część ulicy Granicznej, przeznaczonej do zamiany z Miastem Mława.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dotyczące działki nr 1039, położonej w Szreńsku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Usługi Geodezyjne s.c.
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 14:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0013 Pepłowo, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 427/4 o powierzchni 4.4600 ha.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-24 11:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 11:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 179/1 o powierzchni 0.0074 ha.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
   data wytworzenia: 2020-08-24
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-08-24 11:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-24 11:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Kuklin, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 180/1 o powierzchni 0.0027 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 12:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział wynoszący 12/96 części w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Żuromin, gm. Wiśniewo , oznaczonej jako działka nr 492/1 o powierzchni 0.3722 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 12:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1153/3 o powierzchni 0.1905 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1152/1 o powierzchni 0.1697 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:21

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniumateriału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1153/6 o powierzchni 0.1939 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1342/1 o powierzchni 0.0620 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniumateriału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1162/1 o powierzchni 0.2539 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna o numerze ewidencyjnym 112 o powierzchni 6.7800 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-14 11:00

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Mława Scalenie, gmina Mława o numerze ewidencyjnym 1162/1 o powierzchni 0.2539 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-08-10
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-08-10 13:18
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 13:19

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 97/1 o pow.0,4205 ha, położoną w obrębie 0019 Wyszyny Kościelne, gm.Stupsk wraz z decyzją nr 309/S/2020 z dnia 30.06.2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-31 11:44
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 475/O/2020 i nr 476/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 427/1 o pow. 0.0342 ha i działka nr 459/1 o pow. 0.3832 ha położoną w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Wiśniewo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-21
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-21 09:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu Postanowienia nr 39/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 13:52

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Topolewszczyzna, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-14 10:11

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Zabiele, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, Giżyn, gm.Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geo-Impex Bożena i Jacek Kraśniewscy s.c.
  data wytworzenia: 2020-07-14
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-14 10:18

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie przwnym położoną w obrębie Dzierzgowo, gmina Dzierzgowo o numerze ewidencyjnym 146/1 o powierzchni 0.0009 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 14:18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1357/1 o pow. 0.2834 ha położona w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-07-06 14:14

Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Mławie, oznaczonej jako działka nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-06-30
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-30 15:36
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 15:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1342/1 o pow. 0.0620 ha położona w obrębie 0011 Mława Scalenie, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-29 14:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1612/7 o pow. 0.0430 ha położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-29 14:12

Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu deyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 1615/7 o pow. 0.0368 ha położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 402/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 594/3 o pow. 0.1355 ha położoną w obrębie 0022 Dąbrowa, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 403/O/2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 348/1 o pow. 0.3796 ha położoną w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:18
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-12 11:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 142/1 o pow. 0.0072 ha położona w obrębie 0021 Rzęgnowo, gmina Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 140/1 o pow. 0.0134 ha położona w obrębie 0021 Rzęgnowo, gmina Dzierzgowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-12 11:09

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 1472/2 o powierzchni 0,0781 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00064196/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 179/1 o pow. 0.0074 ha położona w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:46
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 10:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 180/1 o pow. 0.0027 ha położona w obrębie 0009 Kuklin, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka nr 28/1 o pow. 0.6290 ha położoną w obrębie 0012 Michalinowo, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-06-03 10:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działki nr 427/1 o pow. 0.0342 ha i nr 459/1 o pow. 0.3832 ha położone w obrębie 0035 Mdzewo, gmina Strzegowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-27 10:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 210 o pow. 1.2379 ha i nr 131/1 o pow. 0.0651 ha położone w obrębie 0014 Nowa Wieś, gmina Szydłowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-25 11:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 354 o pow. 0.2845 ha położoną w obrębie 0018 Uniszki Zawadzkie, gmina Wieczfnia Kościelna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-25 11:26

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość połóżoną w gminie Mława, obręb 0011 Mława Scalenie oznaczoną jako działka nr 1153/6 o pow. 0.1939 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-20 11:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Mława, obręb 0011 Mława Scalenie oznaczoną jako działka nr 1153/3 o pow. 0,1905 ha.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-20
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-20 11:08
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-20 11:16

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:03

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:02

Decyzja Starosty Mławskiego w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 13:00

Obwieszczenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 11:08

Obwieszczenie Strosty Mławskiego o wszczęciu postępowania i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Miasto Mława, gmina Mława

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-05-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-18 11:03

Ogłoszenie o przetargu

Starosta Mławski na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz.65 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490 ze zm.) oraz zarządzenia nr 65 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 179/7 o powierzchni 0,0602 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00057863/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, dz.97/1, położona w Wyszynach Kościelnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-04-23
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-05-05 15:09
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 15:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych 584 i 605/3 obręb Dąbrowa, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 13:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 13:31
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 13:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 594/3, obręb Dąbrowa, gmina Strzegowo.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 13:30

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 13:29

Ogłoszenie Strosty Mławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-30 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-30 11:17

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gmina Strzegowo (dz.312/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-06 13:49

Ogłoszenie Starosty Mławskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomści oznaczonych jako działki o nr ewidencyjnych 26 i 640, położonych w obrębie 0008 Kowalewo, gmina Wiśniewo oraz działka nr 1556 położona w obrębie 0010 Miasto Mława, gmina Mława

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-01-23 13:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 12:03
 • zmodyfikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:38

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gmina Strzegowo (dz.348/1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-06-18 11:52
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-06 13:45

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Mdzewo, gminy Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 11:08
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 11:07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Dąbrowa, gminy Strzegowo

Metryka

 • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-23 12:24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WSPÓŁWŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości, stanowiącej w 1/2 części współwłasność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0004 Bońkowo Podleśne, gminy Radzanów, powiatu mławskiego, oznaczoną numerami ewidencyjnymi: 111/2 o powierzchni 0,0500 ha i 112/2 o powierzchni 0,1900 ha.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0010 Miasto Mława, powiatu mławskiego, oznaczoną numerem ewidencyjnym 179/7 o powierzchni 0,0602 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00057863/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-16 08:44

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONĄ W OBRĘBIE MDZEWO, GMINA STRZEGOWO

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-12-02 09:01

Mława, 2019.10.11

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Zgodnie z zapisem §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.1490), Starosta Mławski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że w dniu 4 października 2019 roku o godzinie 1000, w Starostwie Powiatowym w Mławie został rozstrzygnięty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha, objęta księgą wieczystą o numerze PL1M/00062949/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza wynosiła 21.410,00 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziesięć) złotych, wadium wynosiło 2.000,00 zł. (dwa tysiące tysięcy złotych).

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, oferent został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu.

 

Nabywca nieruchomości:

Marcin Kozion za cenę 21.610,00 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych)

 

 

Starosta Mławski

  Jerzy Rakowski

 

 

 

 

Niniejszą informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mławie, tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie oraz na stronie internetowej Powiatu Mławskiego. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-10-11 12:42
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-11 12:42

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kęczewie, gm.Lipowiec Kościelny


Na podstawie art.38 ust.1 w związku z art.11 oraz art.67 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz.2204 ze zm.), §3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz.1490) oraz zarządzenia nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kęczewie, gm.Lipowiec Kościelny

Starosta Mławski ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00062949/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3441 o powierzchni 0,0932 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00024612/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 17 Proszkowo, gminy Szreńsk, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr nr: 505/2 o powierzchni 0,9202 ha i 522 o powierzchni 0,9836 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00022211/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych jako działki nr nr: 260/2 i 233, położonych w obrębie Łomia, gminy Lipowiec Kościelny

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Ulman
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-10-11 14:12

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-11 14:12

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie 42 Strzegowo Wieś

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Kowalski
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-08-03 12:40
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 12:42

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, obejmujący nieruchomość położoną w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00062949/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/25 o powierzchni 0,0022 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/26 o powierzchni 0,0023 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Ogłoszenie Starosty Mławskiego z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie Wspólnoty Gruntowej Krajewa, gm. Mława

 

Starosta Mławski na podstawie art.8c w związku z art.6a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.703) informuje wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych korzystających z gruntów Wspólnoty Gruntowej Krajewa, obejmującej nieruchomość oznaczoną jako działki ewidencyjne: 8, 10 i 69 o łącznej powierzchni 4,1447 ha, położone w  obrębie Krajewo, gminy Mława.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 5 LAT

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 5 lat, obejmujący zabudowaną nieruchomość  położoną w Mławie przy ulicy Warszawskiej, powiatu mławskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4318/24 o powierzchni 0,0022 ha, objętą księgą wieczystą o numerze PL1M/00039796/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ogłoszenie w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 124a w związku z art.. 114 ust 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 121 ze zm.)-dalej u.g.n.

 

STAROSTA MŁAWSKI

informuje o wszczęciu postępowań nr G.6853.3.1.2018, G.6853.3.5.2018, G.6853.3.6.2018 z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonych jako:

 • działka o numerze ewidencyjnym 1162, położna w obrębie ewidencyjnym 0011 Mława Scalenie, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Wincentego i Henryki Albrewczyńskich ostatnio zamieszkałych w Mławie,
 • działka o numerze ewidencyjnym 1153/2, położna w obrębie ewidencyjnym 0011 Mława Scalenie, gmina Mława, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Stanisława i Julii Dmowskich, brak ostatniego miejsca zamieszkania,
 • działka o numerze ewidencyjnym 263, położna w obrębie ewidencyjnym 0014 Nowa Wieś, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, będąca według ewidencji gruntów i budynków własnością nieżyjących małż. Henryka i Jadwigi Jabłonowskich, ostatnio zamieszkałych w Mławie,

w celu przebudowy istniejącej linii napowietrznej 110kV Olechinek – Mława.

            Jeżeli w terminie 2 m-cy od daty ukazania się ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mławie - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Stary Rynek 10, 06-500 Mława, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe po w/w osobach do opisanych nieruchomości, postępowanie o ograniczenie korzystania z nieruchomości zostanie przeprowadzone bez udziału stron.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Dębowska
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-11 11:50

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY 3 LATA

 

G.6845.1.7.2018

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz.121 ze zm.) – Starosta Mławski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony 3 lata, obejmujący część niezabudowanej nieruchomości położonej w Mławie, powiatu mławskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1576/61 o powierzchni 0,7949 ha, objętej księgą wieczystą o numerze PL1M/00042012/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotem dzierżawy będzie część nieruchomości o powierzchni 0,0520 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.Mławy, zatwierdzonym  uchwałą nr XVII/164/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012 roku, działka stanowi strefę klasy ulicy zbiorczej (obręb urbanistyczny – Z).  

Nieruchomość dzierżawca przeznaczony jako parking. Terminu zagospodarowania nieruchomości nie określa się.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 356,40 zł. (trzysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) brutto. Czynsz wnoszony będzie do końca każdego miesiąca.

Czynsz został ustalony zgodnie z zarządzen