Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Inspekcje, służby, straże

Uregulowanie statusu powiatowych służb, inspekcji i straży zawiera ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn zm.).

Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Jednostki organizacyjne, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne ustawy.

Powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1. starostwo powiatowe;
 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu;
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Dobrosielski
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-24 12:13
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-05 09:49

drukuj całą stronę

Opis strony

Tomasz Dobrosielski, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(023)655 29 03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-05 09:49:47