Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:59

Sprawozdania za IV kwartał 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2015-02-24
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2015-02-24 11:07

Sprawozdania za I kwaratła 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-05-06
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-05-06 15:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-22 12:32

Sprawozdania za II kwaratła 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-08-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-08-22 12:32

Oświadczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-08-27 11:35

Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:36

Uchwała Nr XLI/313/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:39

Uchwała Nr.Ci.298.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 października 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Mławskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:42
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-09 13:57

Uchwała Nr XLI/312/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:44

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:47

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-09 13:48

Uchwała Nr.Ci.311.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-10 13:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-10 14:11

Uchwała Nr.Ci.38.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-10 14:01

Uchwała Nr.Ci.39.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-10 14:04

Uchwała Nr. Ci.231.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. wyrażająca opinię o przedłużonej przez Zarząd Powiatu Mławskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-10 14:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-10 14:12

Sprawozdania za III kwartał 2014 SPZOZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-16 13:51

Sprawozdania za III kwartał 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-10-23 13:08
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-23 13:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-16 14:11:38