Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 29.11.2023 roku rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2024 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1348/2023 z dnia 25.10.2023r. powołał skład komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2024 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1347/2023 z dnia 25.10.2023r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2024 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1332/2023 z dnia 06.10.2023r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2024 roku.
Uchwałą Nr 1160/2023 z dnia 10.03.2023 r. Zarząd Powiatu Mławskiego
rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.
Uchwałą Nr 1159/2023 z dnia 10.03.2023 r. Zarząd Powiatu Mławskiego
rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.
Uchwałą Nr 1158/2023 z dnia 10.03.2023 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Uchwała Nr 1143/2023 z dnia 16.02.2023 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.


Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Szymańska
    data wytworzenia: 2023-02-21
  • opublikował: Agnieszka Szymanska
    data publikacji: 2023-02-21 10:12
Uchwała Nr 1142/2023 z dnia 16.02.2023 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.

Uchwała Nr 1141/2023 z dnia 16.02.2023 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie na 50 miejsc
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1120/2023 z dnia 30.01.2023 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.
Uchwałą Nr 1119/2023 z dnia 30.01.2023 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1118/2023 z dnia 30.01.2023 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.
Uchwałą Nr 1117/2023 z dnia 30.01.2023 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1116/2023 z dnia 30.01.2023 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.


Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1115/2023 z dnia 30.01.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.


Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1115/2023 z dnia 30.01.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo.
Uchwała Nr 1100/2023 z dnia 12.01.2023 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniani kultury i sportu w 2023 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1078/2022 z dnia 14.12.2022 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
Uchwałą Nr 1077/2022 z dnia 14.12.2022 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2022 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodplatanego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego w dniu 9 listopada 2022r. powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu Mławskiego w 2023 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1052/2022 z dnia 27.10.2022r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2023 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 1044/2022 w dniu 20.10.2022 roku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2023 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
Uchwała Nr 853/2022 z dnia 09.03.2022 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku
Uchwała Nr 852/2022 z dnia 09.03.2022 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Uchwała Nr 851/2022 z dnia 09.03.2022 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 835/2022 z dnia 18.02.2022 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku

Uchwałą Nr 834/2022 z dnia 18.02.2022 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 833/2022 z dnia 18.02.2022 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Uchwałą Nr 832/2022 z dnia 18.02.2022 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 829/2022 z dnia 18.02.2022 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Uchwałą Nr 828/2022 z dnia 18.02.2022 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
Uchwałą Nr 828/2022 z dnia 18.02.2022 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
Uchwała Nr 809/2022 z dnia 14.01.2022 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniani kultury i sportu w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą Nr 795/2021 z dnia 22.12.2021 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
Uchwałą nr 794/2021 z dnia 22.12.2021 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
Uchwała Nr 776/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 24.11.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 21 października 2021r. Uchwalą Nr 752/2021  powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2022 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.
Uchwała Nr 621/2021 z dnia 14.04.2021 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu upowszechniani kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Uchwała Nr 603/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 602/2021 z dnia 16.03.2021 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.
Uchwałą nr 601/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021 roku.
Uchwała Nr 600/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą Nr 590/2021 z dnia 26.02.2021 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Uchwałą nr 589/2021 z dnia 26.02.2021 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
Uchwała Nr 591/2021 z dnia 26.02.2021 r. Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 583/2021 z dnia 08.02.2021 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i stuki w 2021 roku.
Uchwałą nr 582/2021 z dnia 08.02.2021 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 570/2021 z dnia 14.01.2021 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Uchwałą nr 569/2021 z dnia 14.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 23.11.2020r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Uchwała Nr 519/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.10.2020r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2020 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą Nr 354/2020 z dnia 26.02.2020 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie na 50 miejsc
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą Nr 344/2020 z dnia 13.02.2020 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w 2020 roku.
Uchwałą Nr 343/2020 z dnia 13.02.2020 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą Nr 346/2020 z dnia 13.02.2020 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2020 roku.
Uchwałą nr 345/2020 z dnia 13.02.2020 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki w 2020 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 330/2020 z dnia 22.01.2020 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Uchwałą nr 329/2020 z dnia 22.01.2020 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo.
Uchwała Nr 289/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 21.11. 2019r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku
Ogłoszenie konkursu dla podmiotów leczniczych z terenu Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych
Ogłoszenie konkursu dla podmiotów leczniczych z terenu Miasta Mława udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych
Uchwała Nr 267/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku
Uchwała Nr 268/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku
Uchwała Nr 269/2019 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30.10.2019r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mławskiego w 2020 roku
Uchwałą Nr 132/2019 z dnia 18.04.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwałą Nr 133/2019 z dnia 18.04.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Uchwałą Nr 123/2019 z dnia 28.03.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu turystyki w 2019 roku.
Uchwałą Nr 122/2019 z dnia 28.03.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2019 roku

Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu turystyki w 2019 roku
Nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku oraz nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwałą Nr 74/2019 z dnia 22.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku
Uchwałą Nr 73/2019 z dnia 22.02.2019r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Uchwałą Nr 72/2019 z dnia 22.02.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Uchwałą nr 66/2019 z dnia 08.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Uchwałą nr 65/2019 z dnia 08.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 50/2019 z dnia 16.01.2019 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Uchwałą nr 49/2019 z dnia 16.01.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15.12.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomcoy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku.
Uchwała Nr 1086/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku
Uchwała Nr 1074/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 18.10.2018r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku.
Uchwałą Nr 942/2018 z dnia 28.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Uchwałą Nr 943/2018 z dnia 28.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Uchwałą nr 929/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki w 2018 roku.
Uchwałą Nr 928/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki w 2018 roku.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnopsrawnych w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku oraz nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Uchwałą nr 883/2018 z dnia 12.01.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 30.11.2017r. podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego".
Uchwała Nr 827/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego".
Uchwała Nr 828/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Uchwałą nr 607/2017 Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Uchwałą nr 606/2017 z dnia 26.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 roku
Uchwałą nr 589/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 roku
Uchwałą Nr 588/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Uchwałą Nr 557/2017 z dnia 09.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania pn.„Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Uchwałą nr 327/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku
Uchwałą nr 326/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku.
Uchwała nr 321/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Uchwała Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 r.
Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2016 r.
Uchwałą Nr 258/2015 z dnia 20.11.2015r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 5 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku
Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realziację zadania nr 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarzad Powiatu Mławksiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku - Zadanie 4
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 2 i 3 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.
Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - zadanie 4 i zadanie 5
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku - Zadanie 4 i 5
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.
Uchwałą Nr 1116/2023 Zarząd Powiatu Mławskiego Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 359101
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 10:36:33