Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwałą Nr 132/2019 z dnia 18.04.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwałą Nr 133/2019 z dnia 18.04.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Uchwałą Nr 123/2019 z dnia 28.03.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu turystyki w 2019 roku.
Uchwałą Nr 122/2019 z dnia 28.03.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kultury i sztuki w 2019 roku

Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu turystyki w 2019 roku
Nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku oraz nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Uchwałą Nr 74/2019 z dnia 22.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku
Uchwałą Nr 73/2019 z dnia 22.02.2019r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
Uchwałą Nr 72/2019 z dnia 22.02.2019 roku Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Uchwałą nr 66/2019 z dnia 08.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku
Uchwałą nr 65/2019 z dnia 08.02.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2019 roku
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego uchwałą nr 50/2019 z dnia 16.01.2019 r. ogłosił nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Uchwałą nr 49/2019 z dnia 16.01.2019 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.
Uchwała Nr 19/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15.12.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomcoy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku.
Uchwała Nr 1086/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 07.11.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku
Uchwała Nr 1074/2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 18.10.2018r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2019 roku.
Uchwałą Nr 942/2018 z dnia 28.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Uchwałą Nr 943/2018 z dnia 28.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Uchwałą nr 929/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki w 2018 roku.
Uchwałą Nr 928/2018 z dnia 07.03.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki w 2018 roku.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnopsrawnych w 2018 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2018 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku oraz nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert.
Powołanie składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Uchwałą nr 883/2018 z dnia 12.01.2018 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego na posiedzeniu w dniu 30.11.2017r. podjął uchwalę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego".
Uchwała Nr 827/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego".
Uchwała Nr 828/2017 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27.10.2017r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. "Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2018 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego"
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2017 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Uchwałą nr 607/2017 Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku
Uchwałą nr 606/2017 z dnia 26.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 roku
Uchwałą nr 589/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2017 roku
Uchwałą Nr 588/2017 z dnia 18.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku
Uchwałą Nr 557/2017 z dnia 09.01.2017 r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania pn.„Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mławskiego w 2017 roku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w 2016 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Uchwałą nr 327/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku
Uchwałą nr 326/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku.
Uchwała nr 321/2016 z dnia 29.01.2015 roku, Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
Uchwała Nr 323/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 r.
Uchwała Nr 322/2016 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2016 r.
Uchwałą Nr 258/2015 z dnia 20.11.2015r. Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 5 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku.
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego nr 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2015 roku
Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 roku
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego należącego do Powiatu Mławskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych na 50 miejsc w miejscowości Bogurzyn, Gmina Wiśniewo.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławksiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realziację zadania nr 4 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
Zarzad Powiatu Mławksiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku - Zadanie 4
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 2 i 3 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację zadania 1 z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.
Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz kultury i sztuki w 2013 roku.
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - zadanie 4 i zadanie 5
Zarząd Powiatu Mławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 roku - Zadanie 4 i 5
Zarząd Powiatu Mławskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej

Regulamin pracy Komisji Konkursowej wraz z kartą oceny formalnej i merytorycznej

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 158117
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-23 14:12

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7620676
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-20 10:31

Stopka strony