Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-09-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej tych organizacji znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21466

 

 • autor informacji: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2010-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 13:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:14

Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-09-29 w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21467

 

 • autor informacji: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2010-09-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:08

Uchwała Nr XLV/295/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-11-05 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działaności na rzecz rozwoju kultury fizycznej znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21468

 

 • autor informacji: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2010-11-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:19

Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-11-05 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego  jednostkom podległym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21469

 • autor informacji: Joanna Marcinkowska
  data wytworzenia: 2010-11-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-13 14:58

Uchwała Nr XLII/279/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-06-29 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budźetowego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21472

 

 • autor informacji: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:08

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2011-04-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21314

 

 

 • autor informacji: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-04-28
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:30

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2011-06-21 w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=22303

 

 • autor informacji: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2011-06-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:16

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=24037

 

 • autor informacji: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2011-08-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:16

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=27217

 

 

 • autor informacji: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2011-10-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-13 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5409
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-06-09 12:14

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8501849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:33

Stopka strony