Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLIV/291/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-09-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej tych organizacji znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21466

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2010-09-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 13:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:14

Uchwała Nr XLIV/292/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-09-29 w sprawie zmiany w Regulaminie określającym wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21467

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2010-09-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 13:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:08

Uchwała Nr XLV/295/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-11-05 w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działaności na rzecz rozwoju kultury fizycznej znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21468

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2010-11-05
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:19

Uchwała Nr XLV/299/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-11-05 w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mławskiemu i jego  jednostkom podległym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21469

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Marcinkowska
  data wytworzenia: 2010-11-05
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-13 14:58

Uchwała Nr XLII/279/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2010-06-29 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budźetowego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21472

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:08

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2011-04-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=21314

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-04-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:30

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2011-06-21 w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=22303

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2011-06-21
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:16

Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=24037

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2011-08-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:16

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej do ukończenia szkoły, w której rozpoczęli naukę przed osiągnięciem pełnoletności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=27217

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2011-10-26
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-09 12:14:01