Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status: nieobowiązujące Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2015 roku w sprawie zmiany procedury obiegu dokumentów
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzania planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2015
Status: nieobowiązujące:Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Mławskiego z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Mławskiego z dnia 22.01.2015 r. w sprawie zmiany Załącznika do Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia okreslonego w Zarządzeniu Nr 41/2015 Starosty Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26.01.2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok
Status: nieobowiązujące - Zarzadzenie Nr 7/2015 Starosty Mławskiego z dnia 28.01.2015 roku w sprawie określenia dni przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Mławskiego z dnia 11.02.2015r w sprawie zmiany Załącznika Istotnych Warunków Udzielania Zamówienia określonego w Zarządzeniu Nr 41/2010 Starosty Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Mławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie procedury realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych w roku 2015 przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie
Status; nieobowiązujące Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Mławskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Mławskiego z dnia 12.03.2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ'' dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2015 roku
Status nieobowiązujące Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Mławskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarzadzenie Nr 13/2015 Starosty Mławskiego z dnia 19.03.2015 roku w sprawie określenia dni przyjęć w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Mławskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie powierzenia zadań Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej
Zarządzenie 15/2015 Starosty Mławskiego z dnia 08.04.2015 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły/placówki oświatowej
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Mławskiego z dnia 8.04.2015 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Mławskiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Mławskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróznień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Status: nieobowiązujące- Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Status: nieobowiązujące Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Mławskiego z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Mławskiego z dnia 14.05.2015r. w sprawie określenia wzoru upomnienia.
Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Mławskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego oraz w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn.,,Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej 29'', współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Mławskiego z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie dni dodatkowo wolnych od pracy w 2015 roku
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Mławskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Mławskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Mławskiego z dnia 22.06.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Mławskiego z dnia 14.11.2011r. w sprawie powołania Biura Rzeczy Znalezionych oraz ustalenia jego regulaminu
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26.06.2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10.07.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2010 Starosty Mławskiego z dnia 08.10.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Mławskiego z dnia 22.07.2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Mławskiego z dnia 23.07.2015r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Mławskiego z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie mławskim
Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Mławskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Mławskiego z dnia 13.08.2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim.
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Mławskiego z dnia 31.08.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10.09.2015 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie dostawy z zakresu ,,Wyposażenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Mławie im. Jerzego Ciesielskiego, w zestawy/ podzespoły do samodzielnego składania komputerów przez uczniów", oraz ,,Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, w głośniki komputerowe", w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", realizowanego przez Lidera Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim w ramach projektu systemowego Działania 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10.09.2015 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na wykonanie dostawy z zakresu ,,Wyposażenie pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie, w zestaw interaktywny z projektorem i uchwytem do projektora", w ramach projektu pn. ,,Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu", realizowanego przez Lidera Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie w partnerstwie z Powiatem Mławskim w ramach projektu systemowego Działanie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Mławskiego z dnia 10.09.2015 w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Mławskiego z dnia 15.09.2015r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Mławskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 24/2010 Starosty Mławskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Mławskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie NR 44/2015 Starosty Mławskiego z dnia 30.09.2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Mławie, wytworzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Status: nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Mławskiego z dnia 30.09.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Mławskiego z dnia 01.10.2015r. w sprawie powierzenia obowiązków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Mławskiego z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Mławie, wytworzonej przez Oddział Geodezji i Gospodarki Ziemią oraz Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Mławskiego z dnia 07.10.2015r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Starosty Mławskiego z dnia 26.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 49/2015 Starosty Mławskiego z dnia 07.10.2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Mławie, wytworzonej przez Wydział Organizacyjny oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Mławskiego z dnia 07.10.2015 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Status nieobowiązujące-Zarządzenie Nr 51/2015 Starosty Mławskiego z dnia 04.11.2015 w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 52/2015 Starosty Mławskiego z dnia 04.11.2015r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych
Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Mławskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Izbę Skarbową w Warszawie umowy najmu lokalu mieszczącego się w budynku Urzędu Skarbowego w Mławie znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Mławskiego z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany do Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 55/2015 Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2,Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2016 roku.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 56/2015 Starosty Mławskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status: nieobowiązujące -Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2015r. w sprawie rocznego planu rzeczowo- finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 58/2015 Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2015 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego pod nazwą: wykonanie wewnętrznych robót budowlano- konstrukcyjnych w archiwum, w istniejącym budynku administracyjno- biurowym Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mławie przy ul.Stary Rynek 10, na działce nr ewid. 4268
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 59/2015 Starosty Mławskiego z dnia 21.12.2015 r. w sprawie powołania stałych komisji do likwidacji anulowanych druków ścisłego zarachowania oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status:nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 60/2015 Starosty Mławskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 61/2015 Starosty Mławskiego z dnia 29.12.2015 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2010 Starosty Mławskiego z dnia 14.04.2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Finansowo-Budżetowym Starostwa Powiatowego w Mławie.
Zarządzenie Nr 62/2015 Starosty Mławskiego z dnia 31.12.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 63/2015 Starosty Mławskiego z dnia 31.12.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2011 Starosty Mławskiego z dnia 01.12.2011r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego w Mlawie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141158
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-06 08:52:13